ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  พัณณ์  , ความงาม  ,

ความสรรเสริญ , ความยกย่อง , สี , แสง , เพศ , ชนิด , การพูดจา

วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วราพรรณ  (  Warapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  ความงามแห่งเครือเถา 

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  , Juthapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ชุลีพรรณ  (  Chuleepan  )  แปลว่า  ประณมมืองาม

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  ,  Titipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  ,  Thichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

พรรณธิดา  (  Pantida  ,  Panthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งความงาม

พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา 

พรรณทิพา  (  Pantipa  ,  Panthipa  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม 

พรรณนิศา  (  Pannisa  )  แปลว่า  ค่ำคืนแห่งความงาม  ,  ราตรีแห่งความงาม 

พรรณรัชนี  (  Panratchanee  )  แปลว่า  ค่ำคืนแห่งความงาม 

พรรณลดา  (  Panlada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งเครือเถา 

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ค่ำคืนแห่งความงาม

ธนพรรณ  (  Tanapan  ,  Thanapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งทรัพย์สิน 

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม 

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม 

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปแห่งความงาม

เยาวพรรณ  (  Yaowapan  )  แปลว่า  นางงาม 

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน 

รวีพรรณ  (  Raweepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน 

ยุพาพรรณ  (  Yupapan  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม 

รัตนาพรรณ  (  Rattanapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

รัตติพรรณ  (  Rattipan  )  แปลว่า  ค่ำคืนแห่งความงาม 

รุจาพรรณ  (  Rujapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจีพรรณ  (  Rujeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม 

ฤทัยพรรณ  (  Rutaipan  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความงาม 

ละอองพรรณ  (  Laorngpan  )  แปลว่า  ผงแห่งความงาม  ,  ฝุ่นแห่งความงาม 

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด 

สุดาพรรณ  (  Sudapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

สุรีย์พรรณ  (  Sureepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน 

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีแห่งความงาม 

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสุกใส 

อิสริยาพรรณ  (  Issariyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยิ่งใหญ่

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์