ชื่อที่มีคำแปลว่า เครือเถา

      ชื่อที่มีคำแปลว่า  เครือเถา  , ไม้เถา , เถาไม้ , เชื้อสาย  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เครือวัลย์  (  Kruawal  ,  Kruawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

เครือลดา  (  Krualada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

พันธุ์เครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นวงศ์วาน

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา 

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก 

ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา 

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ 

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา 

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้น่ารัก

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ 

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เพชรลดา  (  Petlada  ,  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

วัลย์  (  Wal ,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา 

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย 

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก 

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ 

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เถาวัลย์  ,  เชื้อสาย 

วัลลีทิพย์  (  Wanleetip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ 

สุวัลลี  (  Suwanlee  ,  Suwallee  )  แปลว่า  เครือเถางาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  ,  วงศ์วาน  , ไม่แจ่มใส 

เครือพงศ์  (  Kruapong  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

เครือพงษ์  (  Kruapong  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

เครือกุล  (  Kruakul  ,  Kruakun  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์