ชื่อที่มีคำแปลว่า ถ้อยคำ

   ชื่อที่มีคำแปลว่า  ถ้อยคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พาณี  (  Panee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เสียง  ,  ภาษา 

พาณีกานต์  (  Paneekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 

สุพาณี  (  Supanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สุวพาณี  (  Suwapanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สิริพาณี  (  Siripanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

พจีรัตน์  (  Pajeerat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำประเสริฐ

พจีทิพย์  (  Pajeetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา

ภรณ์พจี  (  Pornpajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด 

พจนารถ  (  Potjanat  ,  Potjanad  )  แปลว่า  เนื้อหาของคำพูด

พจนี   (  Potjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

พจนีทิพย์  (  Potjaneetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

พจนาภรณ์  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

สุพจนี  (  Supotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นมิ่งขวัญ 

ลดาพจนี  (  Ladapotjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเครือเถา

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

วจีภรณ์  (  Wajeeporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

วจีรัตน์  (  Wajeerat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำประเสริฐ

วจนา  (  Wajana  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

วจนาทิพย์  (  Wajanatip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

สิริวจนา  (  Siriwajana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นมิ่งขวัญ 

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

วัจนาทิพย์  (  Watjanatip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

วัจนีทิพย์  (  Watjaneetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พจน์  (  Poj  ,  Pot  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

สุพจน์  (  Supoj  ,  Supoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

ศิริพจน์  (  Siripoj  ,  Siripot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นมิ่งขวัญ 

สุวพจน์  (  Suwapot  ,  Suwapoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำงาม 

สุรพจน์  (  Surapoj  ,  Surapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำกล้าหาญ

พจนา  (  Potjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจนาพร  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนำสุขมาให้

วัจน์  (  Wat ,  Waj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

สุวัจน์  (  Suwaj  ,  Suwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

ศิริวัจน์  (  Siriwaj  ,  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นมิ่งขวัญ 

ศุภวัจน์  (  Supawaj  ,  Supawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

นิรุกติ  (  Nirut , Nirud )  แปลว่า  คำพูด  ,  ภาษา 

นิรุตติ  (  Nirut  ,  Nirud  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ภาษา 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ