ชื่อผู้ชาย

    ชื่อผู้ชายที่มีตั้งแต่ ก ถึง อ มีดังนี้  อาทิเช่น 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กวี  ( Kawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน 

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่ 

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป 

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  ,  ไหว้  ,  อ่อนน้อม

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง 

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  งอกงาม 

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  แทน  ,  การแสดงความยินดี 

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ 

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ระวัง  , ตื่น

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ 

ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่ 

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ,  ปัญญา 

ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ดุรงค์  (  Durong  )  แปลว่า  ม้า 

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความงาม  ,  ชื่อเสียง 

เดชน์  (  Dech  )  แปลว่า  ลูกปืน  ,  อาวุธที่ใช้คว้าออกไป

เดโช  (  Decho  ,  Dechoe  )  แปลว่า  อำนาจ  , ไฟ 

เดโชชัย  (  Dechochai  )  แปลว่า  ความชนะด้วยอำนาจ 

ตฤณ  (  Trin  )  แปลว่า  หญ้า 

ไตรภพ  (  Traipop  )  แปลว่า  สามโลก 

ถนอม  (  Thanom  )  แปลว่า  ระวัง ,  สงวน 

ถวัลย์  (  Thawal  )  แปลว่า  ครอง  ,  เจริญ 

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เอาของวางบนศีรษะ 

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา 

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  เป็นอิสระ

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  ชาวสวรรค์ 

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่หรือน้องเขย

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า  แนว 

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน 

ธาดา  (  Tada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง 

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง 

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน 

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  ความบันลือ 

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ 

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  หมุ่บ้านใหญ่ 

บวร  (  Borworn  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี 

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ