ชื่อที่มีคำว่า เพียง

     ชื่อที่มีคำว่า เพียง  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เพียงกุล  (  Piangkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ

เพียงกานด์  (  Piangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเหมือนดวงใจ 

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เต็มเท่าที่เหมาะ 

เพียงดาว  (  Piangdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว 

เพียงเดือน  (  Piangduan  )  แปลว่า  เหมือนเดือน 

เพียงตะวัน  (  Piangtawan  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน 

เพียงดนุ  (  Piangdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน 

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ 

เพียงพิศ  (  Piangpis  ,  Piangpit  )  แปลว่า งาม , สวย 

เพียงสกาว  (  Piangsakao  )  แปลว่า  ผู้สะอาดเสมอ 

เพียงสุดา  (   Piangsuda  )  แปลว่า  เสมอนาง 

เพียงนาฏ  (  Piangnat  )  แปลว่า  เหมือนนาง 

เพียงอาภา  (  Piangarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ 

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา 

เพียงวัลยา  (  Piangwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา 

เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ 

เพียงพัชร์  (  Piangpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงกาญจน์  (  Piangkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง

เพียงผกา  (  Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เสมอ  ,  พอ  , เท่า 

เพียงกานต์  (  Piangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

เพียงเพชร  (  Piangpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร 

เพียงภัทร์  (  Piangpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเสมอ 

เพียงพัฒน์  (  Piangpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ 

เพียงพงศ์  (  Piangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ 

เพียงพงษ์  (  Piangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์