ชื่อที่มีคำว่า นา

     ชื่อที่มีคำว่า นา มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง 

กนาทิพย์  (  Kanatip  ]  Kanathip  )  เด็กหญิงเป็นของเทวดา

กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

จันทนา  (  Jantana  ,  Janthana  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอม

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  นางผู้มีลักษณะดี 

ลดานารี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  เครือเถานาง 

วัลยานารี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  เครือเถานาง 

สุนารี  (  Sunaree  )  แปลว่า  นางงาม

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินารัตน์  (  Sasinarat  )  แปลว่า  แก้วจันทรา 

เพียงศศินา  (  Piangsasina  )  แปลว่า  เพียงจันทร์ 

ดุจศศินา  (  Dujsasina  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์ 

นาคินี   (  Nakinee  )  แปลว่า  นางตัวเมีย 

ปรารถนา  (  Pradthana  )  แปลว่า  ประสงค์  ,  มุ่งหมาย 

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า 

ภาวนา  (  Pawana  )  แปลว่า  การทำในใจ  ,  สวดมนต์ 

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า 

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำงาม

รจนา  (  Rodjana  ,  Rotjana  )  แปลว่า  งาม 

สิริรจนา  (  Sirirotjana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

ศศิรจนา  (  Sasirotjana  )  แปลว่า  จันทร์งาม

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชร  ,  เพชรพลอย

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

รัตนามณี  (  Rattanamanee  )  แปลว่า  เพชรแก้ว

มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา , มีน , ชื่อเรียกเดือนมีนาคม

วาสนา  (  Wassana  ,  Vassana  )  แปลว่า  ผลบุญ 

วันทนา  (  Wantana  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การไหว้

สุมนา  (  Sumana  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ดอกมะลิ 

นารารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  รัศมีเพชร  ,  รัศมีแก้ว

พนารัตน์  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชนาพงศ์  (   Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

ฐาปนา  (  Tapana  ,  Thapana  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น  ,  การก่อสร้างขึ้น 

ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน 

ธนาพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน 

ธนาพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน 

นาคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  ชาวกรุง 

นาคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  , นาค

นาเคนทร์  (  Naken  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ,  นาค 

นารา  (  Nara  )  แปลว่า  รัศมี 

นาราณัฐ  (  Naranat  )  แปลว่า  รัศมีนักปราชญ์ 

นาราณัฏฐ์  (  Naranat  )  แปลว่า  รัศมีนักปราชญ์

นาราพัชร์  (  Narapach  )  แปลว่า  รัศมีเพชร

นารายณ์  (  Narie  )  แปลว่า  พระวิษณุ 

นาวา  (  Nawa  )  แปลว่า  เรือ 

นาเวศ  (  Nawes  )  แปลว่า  เรือ 

นาวิก  (  Nawik  )  แปลว่า  คนเรือ 

นาวิน  (  Nawin  )  แปลว่า  คนเรือ 

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า 

พนาสัณฑ์  (  Panasan  )  แปลว่า  ป่า 

พนาสณฑ์  (  Panason  )  แปลว่า  ป่า 

พจนา  (  Potjana  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

วนา  (  Wana  )  แปลว่า  ป่า

ยมนา  (  Yamana  , Yommana )  แปลว่า  ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในอินเดีย 

วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พัฒนา  (  Pattana  )   แปลว่า  ความเจริญ 

ยุทธนา  (  Yuttana  )  แปลว่า  สงคราม  ,  การรบพุ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "