ชื่อที่มีคำว่า วิรัช

     ชื่อที่มีคำว่า วิรัช  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิรัชญา  (  Wiratchaya  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

วิรัชณีย์  (  Wiratchanee  )  แปลว่า  นางต่างประเทศ

วิรัชลดา  (  Wirachlada )  แปลว่า  เครือเถาต่างประเทศ

วิรัชาภรณ์  (  Wiratchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับต่างประเทศ

อาภาวิรัช  (  Arpawirach  )  แปลว่า  แสงต่างประเทศ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิรัช  (  Wirach  , Wirat )  แปลว่า  ต่างประเทศ

วิรัชกุล  (  Wirachkul  )  แปลว่า  เชื้อสายต่างประเทศ

พงศ์วิรัช  (  Pongwirach  )  แปลว่า เชื้อสายต่างประเทศ

พงษ์วิรัช  (  Pongwirach  )  แปลว่า  เชื้อสายต่างประเทศ

ชุติวิรัช  (  Chutiwirach  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองต่างประเทศ

วิรัชานนท์  (  Wtratchanon  )  แปลว่า  ความยินดีต่างประเทศ

ภูวิรัช  (  Poowirach  )  แปลว่า  โลกต่างประเทศ

สกลวิรัช  ( Sakolwirach  )  แปลว่า  สากลประเทศ

ยลวิรัช  (  Yolwirach  ,  Yonwirach  )  แปลว่า  มองดูต่างประเทศ

อรัญวิรัช  (  Arabwirach  )  แปลว่า  ป่าต่างประเทศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก