ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

      ชื่อที่มีคำว่า วัลยา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น 

วัลยา  ( Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  , ไม้เถา 

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเครือเถา

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

วัลยาวารี  (  Wanlayawalee  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ 

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา 

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา 

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา 

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา 

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา 

ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้ 

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน

ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง

ชไมวัลยา  (  Chaimaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

ฐิติวัลยา  (  Titiwanlaya  ,  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ซึ่งเครือเถา 

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน 

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา 

ศศิวัลยา  (  Sasiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์ 

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  รูปเครือเถา 

เพ็ญวัลยา  (  Penwanlaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา 

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  รวมเครือเถา  ,  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ 

อนงค์วัลยา  (  Anongwanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ