ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง

มีดังนี้ อาทิเช่น 

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง 

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง 

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง 

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง 

รุจิราภัสร์  (  Rujirapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม 

รุจิรานาฏ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นางงาม

รุจิราภัค  (  Rujirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม , ผู้โชคดีรุ่งเรือง 

รุจิราธาร  (  Rujiratan  )  แปลว่า  สายน้ำงาม 

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  นางงาม  , ผู้รุ่งเรืองงาม

รุจิราฉวี  (  Rujirachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ