ชื่อที่มีคำแปลหรือมีความหมายว่า ทอง

    ชื่อที่มีคำแปล หรือ มีความหมายว่า ทอง มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นเครื่องประดับ

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ 

กาญจนาพรรณ  (  Kanjanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง 

กาญจน์ทิพย์  (  Kantip , Kanthip )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  ,  Juthakan  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ 

ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง 

ธนากาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สมบัติ

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง 

ผกากาญจน์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งามดั่งทอง 

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ,  ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ

กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  , สร้อยข้อมือทองคำ

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

กนกลดา  (  Kanoklada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง

กนกทิพย์  (  Kanoktip  ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา

ทิพย์กนก  (  Tipkanok , Thipnanok  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  , ทอง 

ไกรกาญจน์  (  Kraikan  )  ผู้มีทองยิ่ง 

คชากาญจน์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างทองคำ 

จิรกาญจน์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองอันยั่งยืน 

พงศ์กาญจน์  (  Pongkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง 

ณัฐกาญจน์  (  Nattakan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐกาญจน์  (  Nattakan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์ 

ถิรกาญจน์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคงดั่งทองคำ 

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง 

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก 

กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ 

กนกกุล  (  Kanokkul , Kanokkun )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ 

กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง