ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า ปะ ( ป )

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า  ปะ (ป )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปวีณา  ( Paweena  )  แปลว่า  ฉลาด 

ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น

เครื่องประดับ 

ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ฉลาดนำสุขมาให้ 

ปวิชาภรณ์  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ 

ปวิชาพร  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  แหวนนำสุขมาให้ 

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  บัวหลวงแห่งความงาม 

ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัวหลวง 

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน 

ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำสุขมาให้ 

ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน 

ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้ 

ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรูปแทนเป็นเครื่องประดับ 

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  ตำรา  ,  หนังสือ 

ปกรณ์พงศ์  (  Pakornpong  )  แปลว่า  ตำราแห่งเชื้อสาย 

ปวีณ  (  Paween  )  แปลว่า  ฉลาด 

ปวีณพงศ์  (  Paweenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด 

ปวิธ  (  Pawit  )  แปลว่า  สร้าง 

ปวิช  (  Pawich  )  แปลว่า  แหวน 

ปวัตน์  (  Pawat  )  แปลว่า  ความเป็นไป 

ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา 

ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ดูแลต้อนรับ 

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  เบื้องต้น  ,  ที่แรก 

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก 

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  ,  เครื่องหมายวุฒิแห่งมหาวิทยาลัย

ปริเยศ  (  Pariyes  )  แปลว่า  ที่รัก 

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ 

ปทีปพงศ์  (  Pateeppong  )  แปลว่า  โคมไฟแห่งเชื้อสาย  ,  ผู้มีแสงสว่าง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง