ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

     ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง

อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ 

อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด 

อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี 

อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้องกัน 

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติตาม 

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึง

อนุพันธ์  (  Anupan  )  แปลว่า  ติดต่อ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "