ชื่อที่ออกเสียงอ่านว่า บัน

    ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

บรรเจิด  (  Banjerd )  แปลว่า  งาม

บรรเจิดศรี  (  Banjerdsri )  แปลว่า  นางงาม 

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

บัณฑิตาภรณ์  (  Bantitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเตรื่องประดับ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก  ,  หนังสือ  ,  ใบไม้ 

บรรพต  (  Banprok  )  แปลว่า  ภูเขา 

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม 

บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง 

บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว  ,  เฉลย 

บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  สมทบ  ,  ครบ  ,  ประจบ ( พบกัน )

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ 

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  สั่ง  ,  คำสั่ง 

บัญญัติ  (  Banyat  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นผู้มีปัญญา  ,  ความเป็นบัณฑิต

บัน  (  Ban  )  แปลว่า  จั่ว  , ผัน

บันเทิง  (  Banterng  )  แปลว่า  ยินดี  ,  เบิกบาน

บันลือ  (  Banlue  )  แปลว่า  เปล่งเสียงดังสนั่น 

บันดาล  (  Bandan  )  แปลว่า  ให้มีขึ้น 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์