ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ มีดังนี้  อาทิเช่น

บุญ  (  Bun )  แปลว่า  ความดี  , กุศล

บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกัญญา  (  Bunkanya  )   แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกมล  (  Bunkamol ,  Bunkamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจเป็นกุศล 

บุญกนา (  Bunkana  )  แปลว่า  ผู้มีความดี 

บุญกนิษฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญกนิฏฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขนิษฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขนิฏฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขจี  (  Bunkhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม 

บุญญาณัฐ  (  Bunyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี 

บุญจิต  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญจิตต์  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญจิตร  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงดงาม 

บุญดนุชา  (  Bundanucha  )  แปลว่า  ลูกสาวผู้มีความดี  ,  ลูกหญิงผู้มีความดี 

บุญวัจนี  (  Bunwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดี  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นกุศล 

บุญทิพย์  (  Buntip . Bunthip  )  แปลว่า  กุศลเป็นของเทวดา 

บุญทิพา  (  Buntipa  )  แปลว่า  ผู้มีกุศลชั้นฟ้า  ,  วันแห่งความดี 

บุญนงคราญ  (  Bunnongkran  )  แปลว่า  นางผู้มีกุศล 

บุญนภา  (  Bunnapa  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความดี 

บุญนรี  (  Bunnaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญบงกช  (  Bunbongkoch  )  แปลว่า  บัวแห่งความดี 

บุญพรรณ  (  Bunpan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม 

บุญพา  (  Bunpa  )  แปลว่า  ผู้มีกุศลนำให้มีสุข 

บุญภัสรา  (  Bunpassara  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง 

บุญผกา  (  Bunphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความดี 

บุญพธู  (  Bunpatoo  )  แปลว่า  นางผู้มีกุศล 

บุญพะงา  (  Bunpanga  )  แปลว่า  นางผู้มีกุศล 

บุญพักตร์  (  Bunpak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าเป็นกุศล 

บุญพิมพ์  (  Bunpim  )  แปลว่า  รูปแห่งความดี 

บุญพิศ  (  Bunpis  )  แปลว่า  ผู้แลดูงามด้วยความดี 

บุญพิสุทธิ์  (  Bunpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่สะอาด

บุญภัทรา  (  Bunpattra  )  แปลว่า  ผู้มีความดีน่ารัก 

บุญมณี  (  Bunmanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความดี 

บุญรัตนา  (  Bunrattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งความดี 

บุญพัชรา  (  Bunpatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความดี 

บุญลดา  (  Bunlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความดี  ,  ผู้เป็นเครือเถาแห่งความดี 

บุญฤทัย  (  Bunrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญหทัย  (  Bunhatai  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญหฤทัย  (  Bunharutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญฤดี  (  Bunrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเป็นกุศล 

บุญลักขณา  (  Bunlakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีเป็นกุศล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ