ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  .อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ 

นภาบงกช  (  Napabongkoch  )  แปลว่า  บัวฟ้า 

นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า 

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้ามีแสงสว่าง

นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยฟ้า 

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าเวลาค่ำ  ,  ฟ้ากลางคืน 

นภาวัลย์  (  Napawan  ,  Napawal  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า 

จันทร์นภา  (  Jannapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ประไพนภา  (  Prapainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  ,  รูปฟ้า 

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  เต็มฟ้า 

รุจินภา  (  Rujinapa  )  แปลว่า  แสงฟ้า  , ฟ้าแห่งความงาม 

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

หงส์นภา  (  Hongnapa  )  แปลว่า  หงส์ฟ้า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ