ชื่อที่ออกเสียงว่า พัก

  ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  พัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า  ( ดวงหน้า , วงหน้า  )

พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า  (  ดวงหน้  , วงหน้า  )

สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  ผู้มีหน้างาม  ,  นางงาม 

สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  นางงาม 

สุพักตร์  (  Supak  )  แปลว่า  นางงาม 

พิมพ์พักตร์  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปหน้า 

พิศพักตร์  (  Pispak  )  แปลว่า  นางงาม 

เพ็ญพักตร์  (  Penpak  )  แปลว่า  หน้าเต็ม 

พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้างาม  ,  นางงาม 

พักตร์พิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีดวงหน้างาม 

สกาวพักตร์  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าสะอาด 

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ 

สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  โชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม 

เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ

พิมพ์ภัค  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปแห่งความโชคดี 

ภัคพิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี 

สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้สะอาดมีความเจริญ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ภัคพงศ์  (  Pakpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้โชคดี 

พงศ์ภัค  (  Pangpak  )  แปลว่า  เชื้อสายโชคดี 

สุรภัค  (  Surapak  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ 

ธนภัค  (  Tanapak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีความเจริญ 

ธีรภัค  (  Teerapak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาโชคดี

พีรภัค  (  Peerapak  )  แปลว่า  ผู้กล้าโชคดี 

พุฒิภัค  (  Puttipak  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่งคั่งโชคดี 

ธนพักตร์  (  Tanapak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าเป็นทรัพย์  ,  ผู้มีหน้างาม 

จิรภัค  (  Jirapak  )  แปลว่า  ผู้มีโชคดีอันยั่งยืนนาน

อมรภัค  (  Amornpak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ