ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

     ชื่อที่เกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ 

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน 

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์

นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์ 

นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

นิสากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

นิศารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี 

นิสารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน 

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน 

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา 

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิวิมล  (  Sasiwimon ,  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

ศศิพิมล  (  Sasipimon  ,  Sasipimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์ 

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทิมา  (  Jantima  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทร์เพ็ญ  (  Janpen  )  แปลว่า  วันที่พระจันทร์เต็มดวง 

เพ็ญจันทร์  (  Penjan  )  แปลว่า  วันที่พระจันทร์เต็มดวง 

จันทรพิมพ์  (  Jantarapim  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ดวงดาว (  Duongdao  )  แปลว่า  แสงที่เป็นดวงๆส่องแสงสว่างอยู่ในบนท้องฟ้าในยามราตรี

ดวงดารา  (  Duongdara  )  แปลว่า  ดาว

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดวงดาว 

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ 

เรวดี  (  Rewadee  )  แปลว่า  ดาวปลาตะเพียน

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัตติกานต์  (  Rattikan  )  แปลว่า  ผู้เป็ที่รักแห่งราตรี 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินพงศ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์ 

ศศินพงษ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์ 

ศศินกานต์  (  Sasinkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งดวงจันทร์

ศศินลักษณ์  (  Sasinlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดั่งจันทร์

กรกฎ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ดาวรูปปู 

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ดาวรูปปู

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ