ชื่อที่มีคำว่า โพยม

   ชื่อที่มีคำว่า  โพยม  หรือ  คำที่มีคำแปล เหมือน หรือ คล้ายคำว่า

โพยม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  อากาศ

พิมพ์โพยม  (  Pimpayom  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า

เพ็ญโพยม  (  Penpayom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

เพียงโพยม  (  Piangpayom  )  แปลว่า  เหมือนท้องฟ้า

พิศโพยม  (  Pispayom  )  แปลว่า  มองท้องฟ้า

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  ท้องฟ้า

เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองฟ้า  ,  มองท้องฟ้า

เพียงนภา  (  Piangnapa  )  แปลว่า  เสมอฟ้า  ,  เหมือนฟ้า  ,  เสมอท้องฟ้า

ขวัญนภา  (  Khwannapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความเจริญ

เนตรนภา  (  Netnapa  )  แปลว่า   ดวงตาฟ้า

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม

นภาพันธุ์  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม

นภาพิมล  (  Napapimol  )  แปลว่า  ฟ้างาม

นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

สิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความเจริญ

ศิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความเจริญ

โศภิตนภา  (  Sopitnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม

โศภิษฐ์นภา  (  Sopitnapa  )  แปลว่า  ฟ้างามยิ่ง

สกาวนภา  (  Sakaonapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าขาว

อัมพร  (  Amporn  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  ท้องฟ้า  ,  อากาศ

อัมพรพรรณ  (  Ampornpan  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า

สิริอัมพร    (  Siriamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความเจริญ

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติกาล  (  Rattikal  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ค่ำ  ,  มืด

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  ค่ำ  ,  มืด

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน

นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น  ,  รุ่งเช้า

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  รุ่งเช้า  ,  อาทิตย์แรกขึ้น

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  กลางวัน

รุ่งทิพย์  (  Rungtip  ,  Rungthip  )  แปลว่า  เวลาเช้าเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นภ  (  Nop  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นภดล  (  Noppadol  )  แปลว่า  พื้นฟ้า

นภาลัย  (  Napalai  )  แปลว่า  ฟากฟ้า

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง ,  เวลาใกล้อาทิตย์จะขึ้น  ,  ใกล้รุ่ง

ทิวา  (  Tiwa  ,  Tiva  )  แปลว่า  กลางวัน

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน  ,  กลางวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์