ชื่อหญิงทำให้เป็นชื่อชาย

     ชื่อผู้หญิงทำให้เป็นชื่อผู้ชายได้  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วนาลี  (  Wanalee ,  Vanalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า

กฤติยา   (  Krittiya  )  แปลว่า  เกียรติ

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

คณิตา   (  Kanita  )  แปลว่า  การคำนวณ

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาว  ,  เด็กหญิงวัยรุ่น

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน

นัยนา  (  Naiyana  )  แปลว่า  ดวงตา

นิตยา  (  Nittaya  ,  Nitaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์

พนาลี   (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่ยินดี

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วนา  (  Wana ,  Vana  )  แปลว่า  ป่า

กฤติย์  (  Kriti  ,  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ  ,  วิชาคำนวณ

จันทน์  (  Jan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม

ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  เด็กชายวัยรุ่น

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  แนวป่า  ,  ป่า

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  ชื่อพลอยชนิดหนึ่งมีน้ำแวววาวเป็นสีรุ้งเมื่อต้องกับแสง

ภัสสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสงสว่าง

มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง

วัจน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่ยินดี

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์