ชื่อที่เกี่ยวกับ ฝน

    ชื่อที่เกี่ยวกับ  ฝน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

น้ำฝน  (  Namfon  ,  Narmfon  )  แปลว่า  น้ำที่เกิดจากไอน้ำรวมตัว

เป็นก้อนเมฆแล้วตกลงมาเป็นสายฝน

สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  น้ำฝน

ฝนทิพย์  (  Fontip  ,  Fonthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา

หยาดฝน  (  Yadfon  )  แปลว่า  เม็ดฝนที่ตกลงมา

หยาดพิรุณ  (  Yadpirun  )  แปลว่า  เม็ดฝนที่ตกลงมา

สายพิรุณ  (  Siepirun  )  แปลว่า  สายฝน

พิรุณทิพย์  (  Piruntip  ,  Pirunthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา

น้ำทิพย์  (  Namtip  ,  Namthip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา

พิศพิรุณ  (  Pispirun  )  แปลว่า  มองฝน

สิริพิรุณ  (  Siripirun  )  แปลว่า  น้ำฝนแห่งโชคลาภ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน

วิรุณ  (  Wirun  ,Virun  )  แปลว่า  ฝน

พงศ์พิรุณ  (  Pongpirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พงษ์พิรุณ  (  Pongpirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พิรุณพงศ์  (  Pirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พิรุณพงษ์  (  Pirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

กานต์พิรุณ  (  Kanpirun  )  แปลว่า  น้ำฝนอันเป็นที่รัก  ,  ฝนอันเป็นที่รัก

วิรุณกานต์  (  Wirunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก

ศิริพิรุณ   (  Siripirun  )  แปลว่า  ฝนแห่งโชคลาภ

ศิริวิรุณ  (  Siriwirun  )  แปลว่า  ฝนแห่งโชคลาภ

ศิรพิรุณ  (  Sirapirun  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งฝน

ศิรวิรุณ  (  Sirawirun  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งฝน

ธารพิรุณ  (  Tanpirun  )  แปลว่า  ลำน้ำฝน

ธารวิรุณ  (  Tanwirun  )  แปลว่า  ลำน้ำฝน

พัฒน์พิรุณ   (  Patpirun  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ

วัฒน์พิรุณ  (  Watpirun  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ

พัฒน์วิรุณ  (  Patwirun  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ

วัฒน์วิรุณ  (  Watwirun  )  แปลว่า  ฝนแห่งความเจริญ

พงศ์วิรุณ  (  Pongwirun  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

พงษ์วิรุณ  (  Pongwirun  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

วงศ์วิรุณ  (  Wongwirun  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

วงษ์วิรุณ  (  Wongwirun  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

วิรุณวงษ์  (  Wirunwong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

วิรุณวงศ์  (  Wirunwong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

วิรุณพงศ์  (  Wirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

วิรุณพงษ์  (  Wirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งฝน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ