ชื่อที่มีตัว ธ ส่งท้ายปีเก่า

     ท่านที่คลอด  หรือ  เกิด  ในเดือนธันวาคม  อยากตั้งชื่อลูก

หรือเปลี่ยนชื่อของตน  เป็นชื่อที่มีอักษร  ธ  ตามชื่อเดือนเกิด

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ธาราภรณ์  (  Taraporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายน้ำเป็นเครื่องประดับ

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีคุณภาพ

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ธิดากานด์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  สมบัติเป็นของเทวดา

ธนาธาร  (  Tanatan  )  แปลว่า  ผู้มีลำธารเป็นทรัพย์สิน

สุธีรา  (  Suteera  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดี

สุธีราภรณ์  (  Suteeraporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ศิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดี

สิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดี

ศิริธารา  (  Siritara  )  แปลว่า  ลำน้ำดี

สิริธารา  (  Siritara  )  แปลว่า  ลำน้ำดี

ดุจธารา   (  Dujtara  )  แปลว่า  ดั่งสายน้ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน  ,  สมบัติ

ธนเดช  (  Tanadech  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง

ธนธร  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ธนาเดช  (  Tanadech  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง

ธนาธร  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนชัย  (  Tanachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะและทรัพย์สิน

ธนไชย  (  Tanachai  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเจริญกว่า

ธนาพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนาพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนาวุฒิ  (  Tanawut  ,  Tanavut  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และความเจริญ

ธีรธนา  (  Teeratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันมั่นคง  ,  ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์สิน

ธีราวุฒิ  (  Teerawut  ,  Teeravut  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความเจริญ

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

ธานิน  (  Tanin  )  แปลว่า  เมือง

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ชูไว้

ธำมรงค์  (  Tammarong  )  แปลว่า  แหวน

ธีรภาพ  (  Teerapap  )  แปลว่า  ความมั่นคง

ธูป  (  Toop  )  แปลว่า  เครื่องจุดบูชา

เธียร  (  Tian  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ฉลาด  ,  มั่นคง

ธันวา  (  Tanwa  ,  Tanva  )  แปลว่า  เดือนธันวาคม

ศิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ