อ่านชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

    หลายท่านสงสัยว่า  ชื่อของท่านอ่านว่า  อะไร    มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Kattika   อ่านว่า   กัตติกา

Kanjana   อ่านว่า  กาญจนา

Jintana  อ่านว่า  จินตนา

Puongpen  อ่านว่า  พวงเพ็ญ

Puong   อ่านว่า  พวง

Duong  อ่านว่า  ดวง

Muong  อ่านว่า  มวง  ,  ม่วง

Piang  อ่านว่า  เพียง

Piangpen  อ่านว่า  เพียงเพ็ญ

Duongkaeo  อ่านว่า  ดวงแก้ว

Ruan  อ่านว่า  เรือน

Bunruan  อ่านว่า  บุญเรือน

Duan  อ่านว่า  เดือน

Doangduan  อ่านว่า ดวงเดือน

Kluoymai  อ่านว่า  กล้วยไม้

Puongchompoo   อ่านว่า  พวงชมพู

Seetong  อ่านว่า  สีทอง

Ruang  อ่านว่า  เรือง

Ruangrorng  อ่านว่า  เรืองรอง

Daoruang  อ่านว่า  ดาวเรือง

Kulab  อ่านว่า  กุหลาบ

Namtal  ,  Narmtan  อ่านว่า  น้ำตาล

Narmhom  ,  Namhom    อ่านว่า  น้ำหอม

Sao  อ่านว่า  สาว

Suoy  อ่านว่า  สวย

Klin  อ่านว่า  กลิน

Prao  อ่านว่า  พราว

Praeo  อ่านว่า  แพรว

Prae  อ่านว่า  แพร

Neui  อ่านว่า  เนย

Obcheui  อ่านว่า  อบเชย

Kluan  อ่านว่า  เคลื่อน

Nang  อ่านว่า นาง

Nong  อ่านว่า  นง

Pleng  อ่านว่า  เพลง

Paeng  อ่านว่า  แพง

Chuen  อ่านว่า  ชื่น

Ruen  อ่านว่า  รื่น

Taengkwa  อ่านว่า  แตงกวา

Tao  อ่านว่า  เต่า

Baitong  ,  Baitorng  อ่านว่า  ใบตอง

Orm  อ่านว่า  ออม  ,  อ้อม

Ory  อ่านว่า  ออย  ,  อ้อย  ,  อ๋อย

Ee  อ่านว่า  อี้

Arng อ่านว่า  อาง  ,  อ่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Kangsadal  อ่านว่า  กังสดาล

Khajorn  อ่านว่า  ขจร

Puong  อ่านว่า  ปวง

Pong  อ่านว่า  ปอง

Sompong  อ่านว่า  สมปอง

Bunruang  อ่านว่า  บุญเรือง

Sou  อ่านว่า  เสาร์

Khiao  อ่านว่า  เขียว

Chuoy  อ่านว่า  ช่วย

Chorb  ,  Chob  อ่านว่า  ชอบ

Korb  ,  Kob  อ่านว่า  กอบ

Klin  อ่านว่า  กลิ่น

Prao  อ่านว่า  พร้าว

Phon  ,  Phol  อ่านว่า  ผล

Pon  อ่านว่า  พน

Pana  อ่านว่า  พนา

Cheui  อ่านว่า  เชย

Tio  อ่านว่า  เทียว

Rerm  อ่านว่า  เริ่ม

Ek  อ่านว่า  เอก

Ekkalak  อ่านว่า  เอกลักษณ์

Diao  อ่านว่า  เดียว

Thaeo  อ่านว่า  แถว

Kaeo  อ่านว่า  แกว  ,  แก้ว

Muen  อ่านว่า  หมื่น

Chalerm  อ่านว่า  เฉลิม

Chua  อ่านว่า  เชื่อ  ,  เชื้อ

Tao  อ่านว่า  เต๋า

Larm  อ่านว่า  หลาม

Thua  อ่านว่า  ถั่ว

Klet  ,  Kled  อ่านว่า  เกล็ด

At  อ่านว่า  อัด  ,  อัฐ

Saeng  อ่านว่า  แสง

Khian  อ่านว่า  เขียน

Kiu  อ่านว่า  กิ้ว  ,  คิ้ว  ,  กิว

Krou  อ่านว่า  เครา

Saek  อ่านว่า  แสก

Pao  อ่าวว่า  ปาว

Kluen  อ่านว่า  คลื่น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง