ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์

    ชื่อที่มีคำว่า  ศักดิ์   มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า   อำนาจ  ,  กำลัง  ,  ฐานะ  , ความสามารถ

ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึง

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ ,  ความเชี่ยวชาญ

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง  ,  สำเร็จด้วยอำนาจ

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง

เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและชื่อเสียง

ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงฟุ้งไป

คงศักดิ์  (  Kongsak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน

จิระศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  ,  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในชื่อเสียง

ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผุ็มีชื่อเสียง

ณัฏฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ณรงค์ศักดิ์  (  Narongsak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงในการรบ

ดนุศักดิ์  (  Danusak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ

ถวัลย์ศักดิ์  (  Thawansak  )  แปลว่า  ผู้เจริญด้วยความสามารถ

ถิรศักดิ์  (  Thirasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันมั่นคง

ทวีศักดิ์  (  Taweesak  ,  Taveesak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นสองเท่า

ธนศักดิ์  (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและชื่อเสียง

ธนาศักดิ์  (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและชื่อเสียง

ธวัชศักดิ์  (  Tawachsak  )  แปลว่า  ธงแห่งชื่อเสียง

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ธีระศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ธิติศักดิ์  (  Titisak  ,  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคงและชื่อเสียง

นนทศักดิ์  (  Nontasak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง

นราศักดิ์  (  Narasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ

นรศักดิ์  (  Norrasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ

นิธิศักดิ์  (  Nitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเป็นขุมทรัพย์

บรรณดาศักดิ์  (  Bandasak  )  แปลว่า  ฐานะของขุนนาง

ปิติศักดิ์  (  Pitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสามารถ

ผดุงศักดิ์  (  Phadungsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถค้ำจุน

พงศ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ

พงษ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ

พัฒนศักดิ์  (  Pattanasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

พรศักดิ์  (  Pornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถนำสุขมาให้

ยุทธศักดิ์  (  Yuttasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถในการต่อสู้

รัฐศักดิ์  (  Rattasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งแคว้น

โรจนศักดิ์  (  Rotjanasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง

วัฒนศักดิ์  (  Wattanasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

ศิรศักดิ์  (  Sirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่สุด

ศิริศักดิ์  (  Sirisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง

สิริศักดิ์  (  Sirisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง

สิทธิศักดิ์  (  Sittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จและชื่อเสียง

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า

อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง

อดิศักดิ์  (  Adisak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ