ชื่อที่มีคำว่า นนท์

    ชื่อที่มีคำว่า  นนท  หรือ  นนท์   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นนทรี  (  Nonzee  )  แปลว่า  ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง

นนท์ทิชา  (  Nonticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเกิดสองครั้ง

นนท์ธิดา  (  Nontida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรื่นเริง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นนท  (  Non ,  Nonta   )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง

นนท์  (  Non)  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง

นนท์นที  (  Nonnatee  )  แปลว่า  แม่น้ำแห่งความรื่นเริง

ธีรนนท์  (  Teeranon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ธีระนนท์  (  Teeranon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

นนท์ธวัช  (  Nontawach  )  แปลว่า  ธงแห่งความยินดี  ,  ธงแห่งความรื่นเริง

นนทนาท  (  Nontanat  )  แปลว่า  เสียงร้องแห่งความรื่นเริง

นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี

นนทพงษ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

พีระนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฏฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

สุรนนท์  (  Suranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเทวดา

วีรนนท์  (  Veeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

วีระนนท์  (  Veeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวัส  (  Nontavas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความรื่นเริง

นนทภัทร  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความรื่นเริงดี

นนทภัส  (  Nontapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง

นนทภพ  (  Nontapop  )  แปลว่า  โลกแห่งความรื่นเริง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์