ชื่อที่มีตัว ป ปีใหม่

    ชื่อที่มีตัว  ป  ต้อนรับปีใหม่  ท่านที่อยากตั้งชื่อที่มี อักษร ป

เป็นที่ระลึกในการที่ คลอดลูก ในช่วงปีใหม่   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปีใหม่  (  Peemai  )  แปลว่า  วันที่เปลี่ยนพุทธศักราชใหม่ ( พ.ศ. )

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียานุช (  Preeyanuch )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปิยะธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ปิยะนุช  (  Piyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปาริฉัตร  (  Parichat  )  แปลว่า  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์

ปาริชาต  (  Parichart  )  แปลว่า  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์

ปริศนา  (  Prisana  )  แปลว่า  คำถาม  ,  ข้อถาม

ปรารถนา  (  Prathana  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  ,  ผู้มีลมหายใจ

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจดี

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง

ปรางค์  (  Prang  )  แปลว่า  สถูปที่ยอดสูง

ปรางทิพย์  (  Prangtip  )  แปลว่า  มะปรางเป็นของเทวดา  ,  แก้มเป็นของเทวดา

ปรางทอง  (  Prangtong  )  แปลว่า  มะปรางทอง

ปรางวลัย  (  Prangwalai  )  แปลว่า  แก้มกลม

ปรางค์ทิพย์  (  Prangtip  )  แปลว่า  สถูปที่ยอดสูงเป็นของเทวดา

ปรางค์ทอง  (  Pratong  )  แปลว่า  สถูปทองคำที่มียอดสูง

ปรางค์วลัย  (  Prangwalai  )  แปลว่า  วงกลมสถูปที่มียอดสูง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  การยินดี  ,  การอิ่มใจ

ปิติกุล  (  Pitikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิติวงศ์  (  Pitiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิติวงษ์  (  Pitiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิยะพงศ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ปิยะพงษ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ปิยะพัฒน์  (  Piyapat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก

ปิยะวัฒน์  (  Piyawat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก

ปิยะภัทร์  (  Piyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้

ปรีชาพงศ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้

ปรีชาพงษ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้

ปรีชากุล  (  Preechakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ

ปรีดากุล  (  Preedakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยินดี

ปรีดาพงษ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผูยินดี

ปรีดาพงศ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยินดี

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจ  ,  การอิ่มใจ

ปรีดี์  (  Pree  )  แปลว่า  การปลื้มใจ  ,  การอิ่มใจ

วันปรีดี์  (  Wanpree  )  แปลว่า  วันที่มีการปลื้มใจ  ,  วันที่มีการอิ่มใจ

ปราโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ปราชญา  (  Prachaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ปรัชญา  (  Prachaya  )  แปลว่า  วิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ

ประเสริฐกุล  (  Prasertkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดีเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ