ชื่อที่ลงท้ายด้วยสระอา

   ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย   สระอา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น  

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  ,  นางน้อง

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ตุ้มหู  ,  ช่อฟ้า

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่่ง

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า   ความสงสาร

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กฤติยา  (  Krittiya  )  แปลว่า  เกียรติ  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น

ชุติมา (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ษมา  ,  ความอดกลั้น

กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ

คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง

คทา  (  Kata  )  แปลว่า  ตะบอง

คฑา  (  Kata  )  แปลว่า  ตะบอง

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ฉายา  (  Chaya  )  แปลว่า  ร่มไม้

เชษฐา  (  Chetta  )  แปลว่า   พี่

ฐาปนา  (  Thapana  )  แปลว่า   การสร้างขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์