ชื่อที่สะกดด้วยสระอี

   ชื่อที่สะกดด้วย   สระอี  (  = ee  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขจีทิพย์  (  Khajeetip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ขจีภรณ์  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ขจีพร  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

ขวัญขจี   (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้มีขวัญดี

จรี  (  Jaree  )  แปลว่า  มีด  ,   หอก  ,   ดาบ

จรีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว

จรีทิพย์  (  Jareetip  )  แปลว่า  มีดเป็นของเทวดา

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  ,  หอก  ,  ดาบ

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า   มีดแก้ว

จุรีกาญจน์  (  Jureekan  )  แปลว่า  มีดทอง

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ

จารีภรณ์  (  Jareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติเป็นเครื่องประดับ

จารีพร  (  Jareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤตินำสุขมาให้

ภัทรจารี  (  Pattarajaree  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติน่ารัก

ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิวกาย

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้

ดวงชีวัน  (  Duongcheewan  )  แปลว่า  ดวงชีวิต

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

กรีฑา  (  Kreeta )  แปลว่า   การกีฬา   ,  การเล่นสนุก

กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า   ชื่อเสียง  

คีรี  (  Keeree  )  แปลว่า  ภูเขา

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล

ชลี  (  Chalee  )  แปลว่า  ไหว้

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ

ชีพ  (  Cheep  )  แปลว่า  ความเป็นอยู่

ชีวัน  (  Cheewan  )  แปลว่า  ชีวิต

ดุษฎี  (  Dussadee  )  แปลว่า  ความชื่นชม

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

ทวี  (  Tawee  ,  Tavee  )   แปลว่า   เพิ่มขึ้น  ,  สอง

วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

มี  (  Mee  )  แปลว่า  คงอยู่  ,  มั่งมี

มั่งมี  (  Mangmee  )  แปลว่า  ร่ำรวย

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา  ,  ชื่อราศีมีน

สี  (  See  )  แปลว่า  แสงที่ปรากฎให้เห็นเป็นสีต่างๆ

สีสุก  (  Seesuk  )  แปลว่า  ชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง

สีสวรรค์  (  Seesawan  )  แปลว่า   สีย้อมผ้าที่นำมาจากต่างประเทศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์