ชื่อที่มีคำแปลว่า ขาว

    ชื่อที่มีคำแปลว่า   ขาว  หรือ  สะอาด  หรือ  บริสุทธิ์   ,  สว่าง  ,

รุ่งเรือง  ,  หมดจด     มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด

สกาวพัสตร์   (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผ้าขาว

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด   ,  ผู้สะอาด

สุทธิลดา  (  Suttilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

สุทธิพัสตร์  (  Suttipas  )  แปลว่า  ผ้าสะอาด

สุทธิพัชร์  (  Suttipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุทธิกาญจน์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุก  (  Suk  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด  ,  สว่าง

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  สว่าง

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง

สุทธ์  (  Sut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  แท้

สุทธิ  (  Sutti  )  แปลว่า  ความสะอาด  ,  ความหมดจด  ,  แท้

สุทธิชาติ  (  Suttichat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

สุทธิพงศ์  (  Suttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด

สุทธิพงษ์  (  Suttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด

สุทธิชัย  (  Suttichai  )  แปลว่า  การชนะที่สะอาด

สุทธิไชย  (  Suttichai  )  แปลว่า  เจริญกว่า

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

ชัชวาล  (  Chatchawal  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  แท้

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  วิสุทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ