ชื่อผลไม้ไทยต่างชาติเรียกว่าอะไร

   ชื่อผักและผลไม้ไทย  คนต่างชาติเรียกกว่าอะไร   อาทิเช่น

กล้วยหอม   (  Kluoyhom  )   เรียกว่า  banana

ทุเรียน  (  Turian  )  เรียกว่า  durian

ลำไย  (  Lamyai  )  เรียกว่า  longan

มะเฟือง  (  Mafuang  )  เรียกว่า  carambola

ส้มโอ  (  Som oe )  เรียกว่า  pomelo

ชมพู่  (  Chompoo  )  เรียกว่า  rose apple

แตงโม  (  Taengmo  )  เรียกว่า  water melon

น้อยหน่า  (  Noina  )  เรียกว่า  custard apple

ลังสาด  (  Langsad  )  เรียกว่า  lanseh

ละมุด  (  Lamud  )  เรียกว่า   sapota

ละมุดสีดา  (  Lamudseeda  )  เรียกว่า  sapodilla

ส้ม  (  Som  )  เรียกว่า  orange

สละ  (  Sala  )  เรียกว่า  zalacca

มะไฟ  (  Mafai  )  เรียกว่า  rambeh

มะปราง  (  Maprang  )   เรียกว่า  plum

มะละกอ  (  Malakor  )  เรียกว่า  papaya

กะท้อน  (  Katorn  )  เรียกว่า  sandorica

เงาะ  (  Ngo  )  เรียกว่า   rambutan

สับปะรด  (  Sapparod  )  เรียกว่า  pine apple

มันแกว  (  Mankaeo  )  เรียกว่า  yam bean

ลูกตาล  (  Looktan  )  เรียกว่า  palm

ขนุน  (  Khanun  )  เรียกว่า  jackfruit

ลิ้นจี่  (  Linjee  )  เรียกว่า  litchi

องุ่น  (  Angun  )  เรียกว่า  grape

มังคุด  (  Mangkuk  )  เรียกว่า  mangosteen

ถั่วลิสง  (  Thualisong  )  เรียกว่า  monkey nuts

มันเทศ  (  Mantes  )  เรียกว่า   potato

เผือก  (  Phuak  )  เรียกว่า  taro

มะขาม  (  Makham  )  เรียกว่า  tamarind

มะยม  (  Mayom  )  เรียกว่า  gooseberry

มะม่วง  (  Mamuong  )  เรียกว่า  mango

ทับทิม  (  Tabtim  )  เรียกว่า  grenadine

ฝรั่ง  (  Farang  )  เรียกว่า  guava

พุทรา  (  Putza  )  เรียกว่า  jujube

แตงไทย  (  Taengtai  )  เรียกว่า  melon

ลูกพลับ  (  Lookplab  )  เรียกว่า  kaki

หมาก  (  Mark  )  เรียกว่า  betel nut

ข้าวโพด  (  Khaopod  )  เรียกว่า  corn

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "