ชื่อที่ลงท้ายด้วย " ล "

   ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  " ล  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  เหมาะแก่การคิดถึง

สมกมล  (  Somkamol  )  แปลว่า  สมความปรารถนา

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า   ดวงใจ

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาสู่หัวใจ

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  มือบัว

วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  งาม

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศิริพิมล  (  Siripimol  )  แปลว่า  งาม

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ ข้อเท้า

กุณฑล  (  Kuntol  )  แปลว่า  ตุ้มหู

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม

วัลลี  (  Wallee  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เครือเถา

สุวัลลี  (  Suwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อุษาวัลลี  (  Usawallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยามเช้าตรู่

    ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ

ถวิล  ( Thawin  )  แปลว่า  คิด  ,  คิดถึง

ดุล  (  Dul  )  แปลว่า  เสมอกัน

ตาล  (  Tan  ,  Tal  )  แปลว่า  สีน้ำตาล  ,  ต้นโตนด

พล  (  Pol  ,  Pon    )  แปลว่า  กำลัง

กัมพล  (  Kampol  )  แปลว่า  ผ้าทอด้วยขนสัตว์

สมพล  (  Sompol  )  แปลว่า  เหมาะแก่กำลัง

พรพล  (  Pornpol  )  แปลว่า  กำลังนำสุขมาให้

สุรพล  (  Surapol  )  แปลว่า  กำลังแห่งผู้กล้า

วีรพล  (  Weerapol  )  แปลว่า  กำลังแห่งผู้กล้า

พีรพล  (  Pwwrapol  )  แปลว่า  กำลังแห่งผู้กล้า

ธีรพล  (  Teerapol  )  กำลังแห่งนักปราชญ์

ณัฐพล  (  Nattapol  )  แปลว่า  กำลังแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐพล  (  Nattapol  )  แปลว่า  กำลังแห่งนักปราชญ์

ยล  (  Yol  ,  Yon  )  แปลว่า   มองดู

สกุล  (  Sakul  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เผ่าพันธุ์

ศกล  (  Sakol  )  แปลว่า  ส่วน

สกล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่ว  ,  ทั้งหมด

ทูล  (  Tool ,  Toon   )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว

ศูล  (  Sool  ,  Soon  )  แปลว่า  ยอด  ,  หลาว

สรวล  (  Sruol  ,  Sruon  )  แปลว่า  หัวเราะ

กาล  (  Kal  ,  Kan  )  แปลว่า  เวลา

กุศล  (  Kusol  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  บุญ

โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด

โกมล  (  Komol  ,  Komon  )  แปลว่า  ดอกบัว

กูล  (  Kool  ,  Koon  )  แปลว่า  เกื้อหนุน

เกื้อกูล  (  Kuakool  )  แปลว่า  สงเคราะห์  ,  เกื้อหนุน

ขาล  (  Khal  ,  Khan  )  แปลว่า  เสือ

มณฑล  (  Montol  )  แปลว่า  แคว้น

มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  ความสุข  ,  ความเจริญ

มวล  (  Muol  )  แปลว่า  ทั้งหมด

เมล์  (  Me  )  แปลว่า  รถประจำทาง  ,  รถเมล์

กล้า  (  Kla  )  แปลว่า

เก่งกล้า  (  Kengkla  )  แปลว่า

หล้า  (  La  )  แปลว่า  โลก

ก้องหล้า  (  Kongla  )  แปลว่า  ก้องโลก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง