รัศมี และ รัชนี แปลว่าอะไร

  รัศมีหลายท่านคงเคยเจอในวิชาเรขาคณิต  นอกจากหมายถึง

ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง  รัศมีก็ยังมีคำแปล  อย่างอื่นอีก

อาทิเช่นในชื่อผู้หญิงดังต่อไปนี้

   รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า    แสงที่กระจายออก  ,  แสงสว่าง

เพ็ญรัศมี  (  Penratsamee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง

กุลรัศมี  (  Kulratsamee  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งตระกูล

ณ รัศมี  (  Naratsamee  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง

ดุจรัศมี  (  Dujratsamee  )  แปลว่า  ดั่งแสงสว่าง

ทิพารัศมี  (  Tiparatsamee  )  แปลว่า  วันแห่งแสงสว่าง

ทิชารัศมี  (  Ticharatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างสองครั้ง

นภารัศมี  (  Naparatsamee  )  แปลว่า   ฟ้าสว่าง

ธารารัศมี  (  Tararatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างบนน้ำ

พิมพ์รัศมี  (  Pimratsamee  )  แปลว่า  รูปแสงที่กระจายออกไป

รวีรัศมี  (  Raweeratsamee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ลดารัศมี   (  Ladaratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา

อาภารัศมี  (  Arparatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่าง

อำไพรัศมี  (  Ampairatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม

วิมลรัศมี  (  Wimolratsamee  )  แปลว่า   งามแสงสว่าง

พิมลรัศมี  (  Pimolratsamee  )  แปลว่า  งามแสงสว่าง

ปานรัศมี  (  Panratsamee  )  แปลว่า  ดั่งแสงสว่าง

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด  ,  ราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  พระจันทร์

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

เพ็ญรัชนี  (  Penratchanee  )  แปลว่า   เต็มไปด้วยราตรี

อาภารัชนี  (  Arparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

พิมพ์รัชนี  (  Pimratchanee  )  แปลว่า  รูปราตรี

ดุจรัชนี  (  Dujratchanee  )  แปลว่า  ดั่งราตรี

ปานรัชนี  (  Panratchanee  )  แปลว่า  ดั่งราตรี

อำไพรัชนี  (  Ampairatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ