ชื่อที่ลงท้ายด้วยสระอา 2

    ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  สระอา  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดลยา  (  Dollaya  )  แปลว่า  บันดาลให้คิดไป

ดุลยา  (  Dullaya  )  แปลว่า  เสมอกัน  ,  เท่ากัน

ดุษิตา  (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่

ดุสิตา   (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กทารกเพศหญิง

ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกสาว

บุหงา  (  Bunga  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษบา  (  Bussaba  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษรา  (  Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง  ,  บุษราคัม

บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว  ,  บัว

เบญจา  (  Benja  )  แปลว่า  ที่นั่งสำหรับรดน้ำในงานมงคลต่างๆมีเพดานคาดผ้าขาว

เบญญา  (  Benya  )  แปลว่า  ปัญญา

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

ภาวนา   (  Pawana  )  แปลว่า  การทำในใจ

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัศยา  (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา

มัสยา  (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา

มัจฉา  (  Matcha  ,  Majcha  )  แปลว่า  ปลา

เมษา  (  Mesa  )  แปลว่า  ชื่อเดือนเมษายน

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กฤษณา  (  Kritsana  )  แปลว่า  เนื้อไม้หอมชนิดหนึ่ง

เดชา  (  Decha  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชื่อเสียง  ,  อำนาจ

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้เกิดสองครั้ง

ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้เกิดสองครั้ง

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน

เทวา  (  Tewa  )  แปลว่า  เทวดา  ,  เทพ

ธาดา  (  Tada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง  ,  ผู้คุ้มครอง

ธารา  (  Tara  )  แปลว่า  น้ำ  ,   สายน้ำ  ,  ลำธาร

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง  ,  สั่ง

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก

บูรณา  (  Boorana  )  แปลว่า   เต็ม  ,  ซ่อมแซม  ,  ทำให้เต็ม

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  เฉลียวฉลาด

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ปลื้มใจ  ,  อิ่มใจ

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

ผา  (  Pha  )  แปลว่า  ดิน  ,  เขา

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า

วนา  (  Wana  )  แปลว่า  ป่า

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้

ภราดา  (  Parada  )  แปลว่า  พี่น้องชาย

ภาดา  (  Pada  )  แปลว่า  พี่น้องชาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ