ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ประ

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  ประ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป

ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงแก้วที่กระจายออกไป

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป

ประกายรุ้ง  (  Prakierung  )  แปลว่า  แสงสีรุ้งที่กระจายออกไป

ประกายทอง   (  Prakietong  )  แปลว่า  แสงทองที่กระจายออกไป

ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว

ประกายเดือน  (  Prakieduan  )  แปลว่า  แสงเดือน

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ละเอียด

ประดุจ  (  Praduj ,  Pradut  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดัง  ,  เช่น

ประดุจเพชร  (  Pradujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

ประดุจดาว  (  Pradujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ประดุจเดือน  (  Pradujduan  )  แปลว่า  เหมือนเดือน

ประดุจรุ้ง  (  Pradujrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง

ประพิมพ์ประพาย   (  Prapimprapie  )  แปลว่า  รูปพรรณสัณฐานที่คล้ายคลึงกัน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )    แปลว่า   ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

ประดิษฐ์  (  Pradis  )  แปลว่า  จัดทำขึ้น

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ประพัทธ์  (  Prapat  )  แปลว่า  เนื่อง  ,  ผูกพัน

ประพันธ์  (  Prapan  )  แปลว่า  แต่ง  ,  เรียบเรียง

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ประโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ต้นไม้มีใบคล้ายใบแก้วดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง

ประสบ  (  Prasop  )  แปลว่า  พบ  ,  ได้

ประสพ  (  Prasop  )  แปลว่า  การเกิดผล

ประสาธน์    (  Prasat  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  เครื่องประดับ

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  ความสำเร็จ

ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  คลี่ออก  ,  ขยาย

ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า  เชื่อม  ,  ทำให้เข้ากันสนิท

ประหยัด  (  Prayad  )  แปลว่า  ออม

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์