ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยสระอา 3

   ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  สระอา  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง

สุพฤกษา  (  Supruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

มุทิตา  (  Mutita  )  แปลว่า   ความมีจิตยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก

มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง

ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  )  ต้นไม้ใบใหญ่เป็นของเทวดา

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นคัดเค้า  ,  สมรเรือ

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า   มีลักษณะดี

ลัคนา   (  Lakkana  )  แปลว่า

วิภา  (  Wipa   )  แปลว่า  แสงสว่าง

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  แสงสว่าง

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

วาสนา  (  Vassana  )  แปลว่า  ผลบุญ

วิริยา  (  Wirita  )  แปลว่า  ความเพียร

ศกุนตลา  (  Sakultala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

ศกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า  นก

สกุณา  (  Sakuna  )  แปลว่า  นก

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความรื่นเริงดี

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว

สุพรรษา  (  Supansa  )  แปลว่า  ฝนดี

หิรัณยา  (  Hiranya  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  เหรียญทอง

อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า่  ดวงจันทร์

อมรา  (  Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  เขาหิน

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด

โยธา  (  Yota  )  แปลว่า  ก่อสร้าง

ยุวา  (  Yuwa  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

วรา  (  Wara  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม  ,  ประเสริฐ

เศรษฐา  (  Setta  )  แปลว่า  งามเลิศ  ,  ยิ่งใหญ่  ,  ประเสริฐ

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  อำนาจ  ,  ความเชี่ยวชาญ

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า   ผู้มีกำเนิดดี

สุธา  (  Suta  )  แปลว่า  น้ำทิพย์  ,  อาหารทิพย์   ,   ของทิพย์

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก