ชื่อที่สะกดด้วยสระเอ

      ชื่อที่สะกดด้วย   สระเอ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

เพ็ญ  (  Pen  )  เต็ม,  เต็มไปด้วย

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  แก้วมีค่า  ,  พลอยใสน้ำแวววาว

มยุเรศ   (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

เลขา  (  Lekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน  ,  การเขียน

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน

ปานเลขา  (  Panlekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  .  ความปราศจากภัย

เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,   ความปราศจากภัย

เขม  (  Khem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  ความพ้นภัย

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  เหล็กแหลมใช้ในการกลัดหรือเย็บ

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  ใจ  ,  สิ่งที่คิด

เจตจำานง  (  Jetjamnong  )  แปลว่า  ความตั้งใจ  ,  ความมุ่งหมาย

เชวง  (  Chaweng  )  แปลว่า  รุ่งเริอง  ,  เลื่องลือ

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ชื่อเสียง

เดโช  (  Decho  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ไฟ

เตโช(  Techo  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ไฟ

เต็นท์  (  Ten  ,  Tent  )  แปลว่า  กระโจม

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  ชาวสวรรค์

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่หรือน้องเขย

เนติ  (  Neti  )  แปลว่า  ขนบธรรมเนียม

เนรมิต  (  Neramit  )  แปลว่า  บันดาลให้เป็นขึ้นมีขึ้น  ,  สร้าง

เพทาย  (  Petie  )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

เพชร  (  Pet , Pech  )  แปลว่า  พลอยใสน้ำแวววาว

เหม  (  Hem  )  แปลว่า  ทองคำ

เหมันต์  (  Heman  )  แปลว่า  ฤดูหนาว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์