สะกดชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ

   ชื่อพยางค์เดียว  มีทั้งผู้หญิง และ  ผู้ชาย  ท่านที่อยากทราบว่า

ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษนั้นสะกดอย่างไร  มีดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

หญิง   (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง

หนึ่ง   (  Nung  )  แปลว่า  จำนวนเดียว

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ

พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

หนู  (  Noo  )  แปลว่า  เล็ก  ,  สัตว์ชนิดหนึ่งพวกกัดแทะ  

หมู  (  Moo  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกีบชนิดหนึ่ง

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกชนิดหนึ่งคล้ายห่าน

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  เพ่งดู  ,  ดู

อิง  (  Ing  )  แปลว่า  พิง

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

หน่อ  (  Nor  )  แปลว่า  ลูก  ,  เชื้อสาย

หนุ่ม  (  Num  )  แปลว่า  หนุ่มแน่น

หมึก  (  Muk  )  แปลว่า  น้ำสำหรับชุบเขียนหรือพิมพ์ตัวหนังสือ  ,ชื่อสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง

หมื่น  (  Muen  )  แปลว่า   จำนวน10,000

แสน  (  Saen  )  แปลว่า  จำนวน 100,000  ,  มาก

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว่า  ศิลปะ

สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า

สณฑ์  (  Son  )  แปลว่า  ป่าทึบ  ,  ดง

สน  (  Son  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ

สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง

สีห์  (  See  )  แปลว่า  สิงห์

เสือ  (  Sua  )  แปลว่า  สัตว์ดุร้าย

สาน  (  San  )  แปลว่า  การไขว้ขัดกัน

สาร  (  San  )  แปลว่า  แก่น

สังข์  (  Sang  )  แปลว่า  หอยทะเลชนิดหนึ่ง

หาญ  (  Han  )  แปลว่า  กล้า

อาจ  (  Art  ,  Arj  )  แปลว่า  กล้า

อิน  (  In  )  แปลว่า  ต้นไม้จำพวกต้นจันมีผลโตกว่า

อิงค์  (  Ing  )  แปลว่า  ประหลาด  ,  เคลื่อนไหว

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ