ชื่อที่สะกดด้วยสระ ( -าย )


   ชื่อที่สะกดด้วยสระ ( -าย =  ie  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทราย   (  Sie  ,  Zie  )  แปลว่า   เนื้อทราย  ,  ทราย

ปราย  (  Prie  )  แปลว่า   โปรย  ,  หว่าน  ,  สาดให้กระจายออกไป

ปรายฟ้า  (  Priefa  )  แปลว่า  โปรยฟ้า  ,  หยาดมาจากฟ้า

ปรายฝน  (  Priefon  )  แปลว่า   ฝนตก  ,  ฝนหยาดเม็ด

ปรายน้ำ  (  Prienam  )  แปลว่า  โปรยน้ำ

ปรายดาว  (  Priedao  )  แปลว่า  ดาวหยาดมาจากฟ้า  ,  โปรยดาว

ปรายเดือน  (  Prieduan  )  แปลว่า  หยาดมาจากดวงจันทร์

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย

ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า   ต้นฝ้าย  ,  ปอยฝ้าย

บาย  (  Bie  )  แปลว่า   สบาย  ,  ลาก่อน

ระบาย  (  Rabie  )  แปลว่า    ผ่อน  ,  ถ่าย  ,  วาดเขียนด้วยสี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คลาย  (  Klie  )   แปลว่า  คลี่ออก  ,  ขยายออก

คล้าย  (  Klie  )   แปลว่า  เกือบเหมือน  

ลาย  (  Lie  )   แปลว่า  เส้นที่เขียนหรือแกะสลักเป็นรูปต่างๆ

ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผู้ชาย

กราย  (  Krie  )  แปลว่า   ชื่อปลาชนิดหนึ่ง

มาย  (  Mie  )  แปลว่า  มาก

ราย  (  Rie  )  แปลว่า  เรื่อง   ,  กระจาย  ,  เรือง  

วิราย  (  Wirie  ,  Virie  )  แปลว่า   ไม่กระจาย

ชาติชาย  (  Chatchie  )  แปลว่า  เกิดเป็นชาย

สมชาย  (  Somchie  )  แปลว่า  เหมาะที่เป็นชาย

กลาย  (  Klie  )  แปลว่า  เปลี่ยน  ,  ไม่คงเดิม

กาย  (  Kie  )  แปลว่า  สิ่งสำคัญ  ,

กายสิทธิ์  (  Kieyasit  )  แปลว่า  สำเร็จในตัว   คือ  สิ่งของที่มีฤทธิ์ต่างๆ

ปลาย  (  Plie  )  แปลว่า   ยอด  ,  ที่สุด  ,  ส่วนที่แหลม

ปลายพงศ์  (  Pliepong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนที่สุด

ปลายมนัส  (  Plie manas )  แปลว่า    ที่สุดแห่งใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก