ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี   หรือ  มีคำแปลไปในทางที่ไม่ดี  ถ้า บังเอิญ

ท่านมีชื่อดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  เมื่อทราบความหมายแล้ว  อาจเปลี่ยน

ชื่อให้มีความหมายที่ดี  ที่เป็นมงคลแก่ตัวท่านเอง

    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กาสร  (  Kasorn  )  แปลว่า  ควาย

ชลูกา  (  Chalooka  )  แปลว่า  ปลิง

ชัลลุกา  (  Chanluka  ,  Challuka  )  แปลว่า  ปลิง

ชอุ่ม  (  Cha um )  แปลว่า  มืดมัว

ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้

ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา

มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำไม่จริง

วิมน  (  Wimon  )  แปลว่่า  วุ่นวายใจ

วิลัย  (  Wilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ

อรดี  (  Orradee  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ

อรติ  (  Orrati  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กรอด   (  Krord  )   แปลว่า  เซียว  ,  ผอม

กล  (  Kol  )  แปลว่า  เล่ห์เหลี่ยม

กลัมพร  (  Kalamporn  )  แปลว่า      ความฉิบหาย

ข่อน  (  Khorn  )  แปลว่า  ไม่สบายใจ

ข้อน  (  Khorn  )  แปลว่า  ตี  ,  ทุบ

ครวญ  (  Kruon  )  แปลว่า  รำพัน  ,  ร้องไห้

จวน  (  Juon  )  แปลว่า  ความตาย  ,  การจุติ

จำเนียน  (  Jamnian  )  แปลว่า  ตัด

จ่อม  (  Jorm )  แปลว่า    ฟุบ

จุติ  (  Juti  )  แปลว่า  ตาย  ,  ความตาย

ฉิน   (  Chin  )  แปลว่า  ติเตียน

ฉินท์  (  Chin  )  แปลว่า  ทำลาย

ชอ่ำ  (  Chaam  )  แปลว่า  มืดมัว

ชาร  (  Chan  )  แปลว่า  ชายชู้

ทม  (  Tom  )  แปลว่า  การทามาน  ,  การข่มใจ

ทร  (  Torn  ,  Torra  )  แปลว่า  ชั่ว  ,  ลำบาก

นาศ  (  Nas  )  แปลว่า  การทำลาย  ,  ความเสื่อม

ชาน  (  Chan  )  แปลว่า  กาก  ,  เดน   ,  พื้นนอก

ดัสกร  (  Dassakorn  )   แปลว่า  ข้าศึก

ทรชน  (  Torrachon  )    แปลว่า  คนชั่ว

ทรชาติ  (  Torrachat  )  แปลว่า  ชาติชั่ว

ทรพล  (  Torrapol  )  แปลว่า  เลวทราม

ทรลักษณ์  (  Torralak  )  แปลว่า  เลว

เผด็จ  (  Phadet  ,  Phadej  )  แปลว่า   ตัด   ,  ขาด   ,   ขจัด

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด   ,   ตรึง

ไพริน  (  Pairin  )  แปลว่า  ผู้มีเวร  ,  ข้าศึก

ภินท์  (  Pin  )  แปลว่า  แตก   ,  ทำลาย  

ภินทน์  (  Pin  )  แปลว่า  การทำลาย

ภัคน์  (  Pak  )   แปลว่า    แตก  ,  หัก

ภัจ  (  Paj  )  แปลว่า  คนรับใช้

ภัย  (  Pai  )  แปลว่า  สิ่งที่น่ากลัว

มาท  (  Mat  )  แปลว่า  เครื่องทำให้เมา

มนท์  (  Mon  )  แปลว่า  โง่เขลา

มล  (  Mol  ,  Mon  )  แปลว่า   ความมัวหมอง

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การรบพุ่ง   ,  สงคราม

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  สงคราม

ณรงค์  (  Narong  )  แปลว่า  สนามรบ  ,  หายไป

รณรงค์  (  Ronnarong  )  แปลว่า  การรบ  ,  สนามรบ

รัต  (  Rat  )  แปลว่า  กำหนัด

วิรัติ  (  Wirat  )  แปลว่า  ปราศจากความยินดี

ศัสตรา  (  Sattra  ,  Sastra  )  แปลว่า  เครื่องฟันแทง

อนาทร  (  Anayorn  )  แปลว่า  ไม่เอื้อเฟื้อ

อรินทร์  (  Arin  )  แปลว่า  ข้าศึกใหญ่

อากูล   (  Arkool  )  แปลว่า  ไม่ดี  ,  วุ่นวาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ