ชื่อเล่นไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

    ชื่อเล่นเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  pink

แดง  (  Daeng  )  แปลว่า  red

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  blue

สาย  (  Sie  )  แปลว่า  late

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  water

น้ำแข็ง  (  Namkhaeng  )  แปลว่า  ice

เย็น  (  Yen  )  แปลว่า  cold

ของขวัญ  (  Khongkhwan  )  แปลว่า  gift

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish

กุ้ง  (  Kung  )แปลว่า  prawn

หมู  (  Moo  )  แปลว่า  pork

ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  chicken

สาว  (  Sao  )  แปลว่า  young girl

ชมพู่   (  Chompoo  )  แปลว่า  rose apple

เงาะ  (  Ngo  )  แปลว่า  rambutan

หวาน  (  Warn  )  แปลว่า  sweet

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

หนึ่ง  (  Nung  )   แปลว่า  one  

เขียว  (  Khiao  )  แปลว่า  green  

ขาว  (  Khao  )  แปลว่า  white

เงิน  (  Ngern  )  แปลว่า  silver  

ทอง  (  Tong  )  แปลว่า  gold

ดำ  (  Dam  )  แปลว่า  black  

ลิฟท์  (  Lift  )  แปลว่า  lift

ชม  (  Chom  )  แปลว่า  see  

เมือง  (  Muang  )  แปลว่า  town  

ใหญ่  (  Yai  )  แปลว่า  big  

เล็ก  (  Lek  )  แปลว่า  small  

กลาง  (  Klang  )  แปลว่า  middle   (  ตรงกลาง  )  

ผลไม้  (  Phonlamai  )  แปลว่า  fruit

เป็ด  (  Ped  )  แปลว่า  duck  

นก  (  Nok  )  แปลว่า  bird  

ใหม่  (  Mai  )  แปลว่า  new

หนุ่ม  (  Num  )  แปลว่า  young boy

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ