ชื่อที่สะกดด้วยสระอู    ชื่อที่สะกดด้วยสระ  อู ( =  oo  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานพลู   (  Kanploo  )  แปลว่า  ต้นไม้ขนานย่อมชนิดหนึ่ง

จุรณี  (  Juranee  )  แปลว่า  ผง  ,  ของที่ป่น

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  สีชมพู  (  แดงเจือขาว  )  ,  ไม้หว้า

ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า    ต้นผลไม้ชนิดหนึ่ง

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์

ชมพูนุช  (  Chompoonuch  )  แปลว่า  น้องชมพู

ผอูน  (  Pha aoon )  แปลว่า  น้องหญิง

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กาลัญญู  (  Kalanyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้กาล

กูณฑ์  (  Koon  )  แปลว่า  ไฟ

เกื้อกูล  (  Kuakloo  )  แปลว่า  ช่วยเหลือ

กู้  (  Koo  )  แปลว่า  เอาขึ้น   ,  ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย

กูล  (  Kloo  )  แปลว่า  ฝั่ง   ,  ตลิ่ง   ,  โคก

คูณ  (  Koon  )  แปลว่า  วิธีเลข

คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายบอน

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า   รุ่งเรือง  ,  งาม

จรูง   (  Jaroong  )  แปลว่า  ชักชวน  ,  ยั่ว

จูรณ์  (  Joon  )  แปลว่า  ผง  ,   ของที่ป่น

ดนู  (  Danoo  )  แปลว่า  ฉัน  (  ตนเอง  )

พงศ์ดนู  (  Pongdanoo  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ตุ๊ดตู่  (  Tudtoo  )  แปลว่า   สัตว์ชนิดหนึ่ง  ,  ต้นไม้กอ

เต้าหู้  (  Touhoo  )   แปลว่า  ถั่วเหลืองที่โม่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆ

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เอาของวางบนศีรษะ

ทูล  (  Tool  )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว

ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย

บูรณ์  (  Boon  )  แปลว่า  เต็ม

บูรณา  (  Boorana  )  แปลว่า  เต็ม

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์