ชื่อที่สะกดด้วยสระอู 2

   ชื่อที่สะกดด้วย  สระอู (  =  oo )  2   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  ผู้หญิง

พธูทิพย์  (  Patootip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  งาม  ,  ดอกไม้

ทิพย์พบู  (  Tippaboo  )   แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

พิมพ์พธู  (  Pimpatoo  )  แปลว่า  รูปนาง

พิมพ์พบู  (  Pimpaboo  )  แปลว่า  รูปนาง  ,   รูปงาม

พู่ระหง  (  Poorahong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกชบา

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละออง   ,  ละอองเกสรดอกไม้

พิมพ์เรณู  (  Pimrenoo  )  แปลว่า  รูปละออง

ทิพย์เรณู  (  Tiprenoo  )  แปลว่า  ละอองเป็นของเทวดา

อณู  (  Anoo  )  แปลว่า   ละเอียด

อณูทิพย์  (  Anootip  )  แปลว่า  ละเอียดเป็นของเทวดา

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ชู  (  Choo  )  แปลว่า  ยกขึ้นให้สูง  ,  บำรุงให้ดีขึ้น

ชูชัย  (  Choochai  )  แปลว่า  การชนะทำให้สูงขึ้น

ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ,  เผ่าพันธุ์

พู่   (  Poo  )   แปลว่า  ขนสัตว์  หรือ  ไหม  ที่รวมเข้าเป็นกลุ่มกลม

เฟื่องฟู  (  Fuangfoo  )  แปลว่า  เจริญ  ,   เลิศลอย

ภาคภูมิ  (  Pakpoom  )  แปลว่า  มีสง่า  ,  ผึ่งผาย

ภู  (  Poo  )  แปลว่า  โลก  ,  เขา

ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  เขาหิน

ภู่  (  Poo  )  แปลว่า   ชื่อแมลงภู่

ภูริ  (  Poori  )  แปลว่า  มาก  ,   แผ่นดิน

ภูรี  (  Pooree  )   แปลว่า  ความฉลาด  ,  ปัญญา

ภูวดล  (  Poowadol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

ภูษิต  (  Poosit  )  แปลว่า  ประดับ   ,  แต่ง

มยูร  (  Mayoon  )   แปลว่า  นกยูง

ยุทธภูมิ  (  Yuttapoom  )  แปลว่า  สนามรบ

วทัญญู  (  Watanyoo  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ไวกูณฑ์  (  Waikoon  )  แปลว่า  ที่ประทับของพระนารายณ์

สยุมภู  (  Sayumpoo  )  แปลว่า  เป็นเองตามธรรมชาติ

สูรย์  (  Soon  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์