ชื่อคนรุ่นก่อน

   ชื่อที่ไม่ค่อยพบในชื่อของคนยุคปัจจุบัน  เป็นชื่อที่มักพบในชื่อ

ของผู้อาวุโสรุ่นคุณพ่อ  คุณแม่  หรือ  คุณตา คุณยาย  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า   นาน  ,  ช้า

เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ

ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย

เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม

เฉลียว  (  Chaliao  )  แปลว่า  คิดขึ้นได้

แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม

แช่มช้อย  (  Chaemchoy  )  แปลว่า  งดงาม

ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชม้าย  (  Chamie  )  แปลว่า  ชายตาดู

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่

เพราพริ้ง  (  Proupring  )  แปลว่า  งาม

พริ้งเพรา  (  Pringprou  )  แปลว่า  งาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คำนวณ  (  Kamnuon  )  แปลว่า     คิดเลข

คำนวร  (  Kamnuon   )  แปลว่า  ควร  ,  เหมาะ

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง

คำรณ  (  Kamron  )  แปลว่า  คำราม

คำแหง  (  Kamhaeng  )  แปลว่า  กล้าแข็ง

เคียม  (  Kiam  )   แปลว่า  คำนับ

จรุง  (  Jarung  )  แปลว่า  ชักชวน

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  งาม

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  งาม

จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง

จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เสริม  ,  เพิ่ม

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  แทน

เฉลียง  (  Chaliang  )  แปลว่า  ระเบียง

เฉวียง  (  Chawiang  )  แปลว่า  เอียง  ,  ตะแคง

เฉวียน  (  Chawian  )  แปลว่า   เวียน  ,  วนเวียน

เชาว์  (  Chou  )  แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (  Chou  )  แปลว่า  ความเร็ว

เวียน  (  Wian  )  แปลว่า  หมุน

เวียง  (  Wiang  )  แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

เวียร  (  Wian  )  แปลว่า  ความเพียร

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความอุตสาหะ

เสริม  (  Serm  )  แปลว่า  เพิ่ม

เพิ่ม  (  Perm  )  แปลว่า  เติม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์