สะกดด้วยสระอิเป็นภาษาอังกฤษ

   สะกดชื่อด้วย  สระอิ ( อิ = i )   เป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า   หมู่ดอกบัว

นิจ  (  Nit ,  Nij  )  แปลว่า  เที่ยง  ,  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  รัศมี  ,  เสมอ

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  มีรัศมีเป็นเครื่องประดับ

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความอัศจรรย์  ,  ความชื่นชม

พิทยาวดี  (  Pittayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า   หมู่บ้านใหญ่  ,  ตำบล

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ,  ยั่งยืน

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่นำมาชี้ให้เห็น

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์

นิธิพงศ์  (  Nitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นขุมทรัพย์

นิรันดร  (  Nirandon  )  แปลว่า  เสมอ

นิรันดร์  (  Niran  )  แปลว่า  เสมอ

นิรัติศัย  (  Nirattisai  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง

พิเศษ  (  Piset  )  แปลว่า  แปลกจากสามัญ

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า  แนะนำ  ,  ปกครอง

พินิจ  (  Pinit  )  แปลว่า  ตรวจตรา

พินิศ  (  Pinis  )  แปลว่า  ดู  ,  เพ่งดู

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้

วิศิษฏ์  (  Wisit  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม

วิเศษ  (  Wiset  )  แปลว่า  เลิศลอย  ,  ยอดเยี่ยม

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  สะอาด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์