เขมแปลว่าอะไร

       ชื่อที่มีคำาว่า  เขม หรือมีคำขึ้นต้นว่า   เขม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

       ชื่อผู้หญิง      อาทิเช่น    

เขมนิจ   (  Khemmanij  )     แปลว่า   ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ

เขมนิตย์  (  Khemmanit  )   แปลว่า    ผู้มีความปราศจากภัยที่

ยั่งยืน    ,  ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ

       ชื่อผู้ชาย      อาทิเช่น

เขม   (  Khem  )    แปลว่า    เขษม  ,   เกษม

เขมณัฐ   (  Khemmanat  )    แปลว่า   นักปารชญ์ผู้มีความพ้นภัย

เขมณัฏฐ์   (  Khemmanat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความพ้นภัย

เขมพัฒน์ (  Khempat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ปราศจากภัย

เขมพงศ์   (  Khempong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย

เขมพงษ์  (  Khempong  )     แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย

เขมกุล (  Khemkul  )     แปลว่า    เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย

เขมนาท  (  Khemmanat  )    แปลว่า   ผู้มีความนับถือที่มีความพ้นภัย

เขษม  (  Khasem  )    แปลว่า  เกษม

เขษมสันต์  (  Khasemsan  )    แปลว่า    ชื่นชมยินดี

เขษมศานต์ (  Khasemsan  )     แปลว่า    ชื่นชมยินดี

เขษมสุข (  Khasemsukh  )     แปลว่า   ผู้มีความปราศจากภัยที่น่ายินดี  ,   ผู้มีความปลอดอันเป็นที่พอใจ

เขษมสิน  (  Khasemsin  )    แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันปราศจากภัย

เขษมศิลป์  (  Khasemsil  )    แปลว่า   ผู้ทำการฝีมือที่พ้นภัย

เขษมศักดิ์   (  Khasemsak  )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถที่พ้นภัย

เขษมสัณห์  (  Khasemsan  )    แปลว่า  ผู้สุภาพที่ปราศจากภัย

เขษมภาคย์ (  Khasempak  )      แปลว่า   ผู้โชคดีที่ปราศจากภัย

เขษมลักษณ์  (  Khasemlak  )    แปลว่า   ผู้มีลักษณะอันพ้นภัย

เกษม  (  Kasem  )    แปลว่า    ความปลอด ,   ความปราศจากภัย    , ความพ้นภัย

เกษมสันต์  (  Kasemsan  )   แปลว่า   สงบโปร่งอารมณ์  ,  ชื่นชมยินดี

เกษมศานต์ (  Kasemsan  )     แปลว่า   ชื่นชมยินดี

เกษมสิน  (  Kasemsin  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์อันพ้นภัย

เกษมศิลป์ (  Kasemsin  )   แปลว่า   ผู้มีฝีมือพ้นภัย

เกษมสัณห์  (  Kasemsan  )   แปลว่า   ผู้สุภาพที่ปราศจากภัย

เกษมลักษณ์ (  Kasemlak  )     แปลว่า   ผู้มีลักษณะอันพ้นภัย

เกษมภาคย์  (  Kasempak  )     แปลว่า   ผู้โชคดีที่ปราศจากภัย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง