ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

  ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระอาทิตย์   หรือ  ดวงตะวัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังชื่อตัวอย่าง    ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาทิตยา  (  Artittaya )  แปลว่า   อาทิตย์  ,  ดวงตะวัน

อาทิตยาภรณ์ ( Artittayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน

อาทิตยาพรรณ ( Artittayapan )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

อาทิตยาพันธุ์  ( Artittayapan ) แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

รวิวรรณ (  Rawiwan  ,  Raviwan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวิพรรณ  (  Rawipan  ,  Ravipan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวีวรรณ (  Raweewan ,  Raveewan  )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวีกานด์ (  Raweekan  ,  Raveekan  )    แปลว่า   ตะวันผู้เป็นที่รัก

รพีพรรณ (  Rapeepan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รำไพ (  Rampai  )   แปลว่า  ตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์

รำไพพรรณ   (  Rampaipan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )    แปลว่า   เพชรแห่งตะวัน

สุรีย์วรรณ (  Sureewan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

รำไพลดา  (  Rampailada  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็เครื่องประดับดุจตะวัน

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ตะวันนำสุขมาให้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ตะวัน  (  Tawan  ) แปลว่า   ดวงอาทิตย์

อาทิตย์  (  Artit  )    แปลว่า   ตะวัน  ,  วันแรกของสัปดาห์

รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  ) แปลว่า   ดวงอาทิย์  , ตะวัน

รวี    (  Rawee  ,  Ravee  )   แปลว่า   ตะวัน   ดวงอาทิตย์

รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน

รวีพงศ์  (  Raweepong  ,  Raveepong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน

รวีพงษ์ (  Raweepong  ,  Raveepong  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน

รพี (  Rapee  )     แปลว่า    ดวงอาทิตย์   ,  ตะวัน

รพีพันธุ์   (  Rapeepan  )    แปลว่า    ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

รพีพงศ์  (  Rapwwpong  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

ทิวากร  (  Tiwakorn  ,  Tivakorn  )    แปลว่า   ดวงอาทิตย์  ,  ตะวัน

ภาณุ (  Panu  )     แปลว่า   ดวงอาทิตย์   ,  ตะวัน

ทินกร   (  Tinnakorn  )    แปลว่า   ดวงอาทิตย์   ,  ตะวัน

สุริยา  (  Suriya  )     แปลว่า   ดวงอาทิตย์  ,  ตะวัน

สุริยะ  (  Suriya  )     แปลว่า   ดวงอาทิตย์  ,  ตะวัน

สุรีย์  (  Suree  )   แปลว่า   ดวงอาทิตย์ ,  ตะวัน

อาภากร  (  Arpakorn  )    แปลว่า   ดวงอาทิตย์  ,  ตะวัน

ภาสกร   (  Passakorn  )    แปลว่า   ดวงอาทิตย์ ,  ตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ