ชื่อที่แปลว่าอาวุธ

     ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับอาวุธ    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ชญา  (  Chaya  )    แปลว่า   สายธนู

ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชยา (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู   (  เส้นสกัดโค้งแห่งวงกลม )

ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชญาศร  (  Chayasorn  )  แปลว่า  สายธนูและลูกธนู

ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

อาวุธ  (  Arwut  )    แปลว่า   เครื่องประหาร  , ใช้ในการป้องกันหรือการต่อสู้

กฤช  ,(  Krich  )     กริช  (  Krich  )   แปลว่า   มีดสองคม รูปคดปลายแหลม

กระบี่  (  Krabee  )   แปลว่า  มีดดาบ  ,  ลิง

ขรรค์   (  Khan  )    แปลว่า     ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง

คทา   (  Kata  )    แปลว่า   ตะบอง

จักร  (  Jak  )   แปลว่า   อาวุธมีรูปเป็นวงกลม

คม   (  Kom  )   แปลว่า   ส่วนที่บางที่สุด  ,  ส่วนที่แหลมที่สุดของศัสตรา   ,  เฉียบแหลม

ศัสตรา   (  Sastra  )  แปลว่า  เหล็กมีคม ,  หอก ,  มีด  , ชมวก  , กระบี่   ,  เครื่องฟันแทง

ศักดิ์  (  Sak  )    แปลว่า    หอก    หลาว  ;  อำนาจ   ความสามารถ   กำลัง  ,  ฐานะ

ศัลย    (  Sal  ,  San  )   แปลว่า   หอก ,  หลาว ,  ทวน  , ขวาก  , ลูกศร  , และอาวุธปลายแหลมอื่นๆ

ทวน  (  Tuon  )   แปลว่า  อาวุธอย่างหนึ่งคล้ายหอกมีพู่  ,  เครื่องมือทำทองสำหรับยึดรูปพรรณ,

เครื่องรองตะคันสำหรับอบน้ำหอม  ,  ตีด้วยเชือกหนัง  ,ย้อม  , สวนกลับ

ธนู (  Tanoo  )   แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย

ศร (  Sorn  )    แปลว่า  อาวุธยิงด้วยสาย    ลูกธนู

ปืน (  Puen  )    แปลว่า  อาวุธสำหรับยิงให้ลูกออกจากลำกล้องด้วยกำลังไฟ

 (  โบราณรวมถึง  ศร ,  หน้าไม้   , เกาทัณฑ์  ,  ปืนยา  คือ  ใช้ลูกอาบยาพิษ )

ตรีศูล (  Treesool  )    แปลว่า   สามง่ามเป็นศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร

ยุทธ    (  Yut  )   แปลว่า  การต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )    แปลว่า  การต่อสู้  ,  สงคราม ,   การรบพุ่ง

ยุทธภูมิ  (  Yuttapoom  )   แปลว่า  สนามรบ

ยุทธนา (  Yuttana  )    แปลว่า   การรบพุ่ง   สงคราม

กฤชพงศ์ (  Krichpong  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกฤช

กริชพงษ์   (  Krichpong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกริช

พงศ์กฤช  (  Pongkrich  )  แปลว่า  เชื้อสายกริช

พงศ์กริช  (  Pongkrich  )  แปลว่า  เชื้อสายกริช

คมกฤช (  Komkrich  )    แปลว่า  กฤชที่เฉียบแหลม

คมกริช  (  Komkrich  )   แปลว่า  กริชที่เฉียบแหลม

เดชน์ (  Dech  )    แปลว่า   ลูกศร  , ลูกปืน ,  อาวุธที่ใช้ขว้างไป   คาน   เพลา

ธนูศิลป (  Tanoosil ,  Tanoosin   )   แปลว่า  ฝีมือยิงธนู ]  การฝึกหัดยิงธนู

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์