กษาปณ์แปลว่าอะไร

   ชื่อที่มีคำแปล  เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน   เงิน  ทอง   เพชรพลอย

มีทั้งชื่อผู้หญิง     และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น

กุณฑล  (  Kuntol  )    แปลว่า    ตุ้มหู   ,   เครื่องประดับหูที่ทำด้วย

ทอง

กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง

ชมพูนุท (  Chompoonuch  )     แปลว่า   ทองเนื้อเก้า ,   ทองคำ

ทับทิม  (  Tabtim  )   แปลว่า   พลอยสีแดงชนิดหนึ่ง  ,    ต้นไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดในมีสีแดงคล้ายพลอย

ทับทิม

นิลรัตน์   (  Nilrat  )   แปลว่า    แก้วสีขาบ

นีลรัตน์  (  Neelrat  )     แปลว่า   แก้วสืขาบ    นิล

นีลวรรณ   (  Neelwan  )     แปลว่า    สีฟ้า

บุษราคัม  (  Butsarakam  )    แปลว่า    บุษย์น้ำทอง  ,  พลอยสีเหลือง

บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า    พลอยสีขาว ,    บัว

มณี   (  Manee  )   แปลว่า    แก้วหินมีค่า  , เพชรพลอย

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า    แก้วมณี

มรกต (  Morrakot  )    แปลว่า    แก้วสีเขียวใบไม้

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นเครื่องประดับ

วลัย (  Walai  )    แปลว่า  กำไลมือ  ,  สร้อยข้อมือ ,  ทองกร ,   ของที่เป็นวงกลม  ,  วงกลม

กนกวลัย  (  Kanokwalai  )    แปลว่า  สร้อยข้อมือทอง

พัชรวลัย  (  Patcharawalai  )    แปลว่า   สร้อยข้อมือเพชร

หยก  (  Yok  )    แปลว่า    หินมีราคาอย่างหนึ่งเนื้อแข็งละเอียดเป็นมัน   มีสีต่างๆ ใช้ทำเครื่องประดับ

หิรัณยา   (  Hiranya  ) แปลว่า   ทองคำ  ,  เหรียญทอง  ,  เงิน

รัตนา  (  Rattana  )   แปลว่า   แก้ว   , เพชร พลอย ,  เงิน ทอง

สร้อย (  Sroy  )    แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ

    ชื่อผู้ชาย     อาทิเช่น

กษาปณ์  (  Kasap  )    แปลว่า   เงินตรา

เกยูร   (  Keyoon  )    แปลว่า   สายสร้อย ,  ทองต้นแขน  , กำไล

กนก (  Kanok  )    แปลว่า  ทอง  

แก้ว (  Kaeo  )     แปลว่า      เพชรพลอย  

กาญจน์ (  Kan  )    แปลว่า    ทอง  ,   เงิน  ,    สมบัติ

โกเมน  (  Komen  )   แปลว่า    พลอยสีแดงเข้ม

โกเมท  (  Komet  )     แปลว่า    พลอยซึ่งได้มาจากหิมาลัยและแม่น้ำสินธุ   มีลักษณะ  4  ประเภท  คือ 

สีขาว     สีเหลืองซีด   สีแดง    สีน้ำเงิน

เงิน   (  Ngern  )     แปลว่า    แร่สีขาวเป็นมันเนื้อแน่นไม่เป็นสนิม     ชื่อต้นไม้ใบมีด่างขาว  คู่กับ   ต้น

ทองที่ใบมีด่างแดง

ทอง  (  Tong  )    แปลว่า       ทองคำ

ธน   (  Tana  )    แปลว่า    ทรัพย์   ,  เงินตรา

ธนพงศ์  (  Tanapong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนา   (  Tana  )    แปลว่า    ทรัพย์     เงินตรา

นพเก้า (  Noppakou  )     แปลว่า   ชื่อแหวนหัวยอดสูง ผูกพลอยเก้าประการ

นพคุณ  (  Noppakun  )    แปลว่า   ทองเนื้อเก้าซึ่งสุกที่สุด

นวคุณ  (  Nawakun  )     แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

นาก (  Nak  )     แปลว่า    โลหะผสมชนิดหนึ่งเอาทองแดงกับทองคำผสมกัน ใช้ทำรูปพรรณ  ,

สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง

นิล (  Nil  )     แปลว่า   นีล    สีดำ    สีขาบ   สีฟ้า    สีครามหม่น    สีน้ำเงิน

พลอย (  Ploy  )    แปลว่า   หินที่มีเนื้อใส สีต่างๆ   ใช้ทำเครื่องประดับ  

เพทาย (  Petie  )     แปลว่า   พลอยชนิดหนึ่ง มีสีแดงสลัวๆ

ไพฑูรย์  (  Paitoon  (     แปลว่า   พลอยชนิดหนึ่งสีเขียว มีน้ำเป็นรุ้งกรอกไปมา  ,  เพชรตาแมว , แก้วสี

ไม้ไผ่

มุก  (  Muk  )    แปลว่า   หอยชนิดหนึ่ง  , ไข่มุก

มุกดา (  Mukda  )    แปลว่า   ไข่มุก   ,   แก้วชนิดหนึ่งสีหมอกๆคล้ายสีไข่มุก

รัตน์   (  Rat  )     แปลว่า   แก้ว,    เพชรพลอย  ,   เงินทอง

ไวฑูรย์  (  Waitoon  )    แปลว่า  ไพฑูรย์

หิรัญ (  Hiran  )    แปลว่า   ทอง   เหรียญทอง    เงิน    ทรัพย์

หิรัณย์  (  Hiran  )     แปลว่า    ทองคำ   เหรียญทอง    เงิน

เหรียญ  (  Rian  )   แปลว่า     โลหะที่ทำเป็นรูปกลมแบน   เช่น   เงินตรา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ