ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ธน

   ชื่อที่มีคำาขึ้นต้นว่า  " ธน และ  ธนา "  มีทั้งผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้ทีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นของเทวดา

ธนาพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ทรัพย์นำสุขมาให้

ธนานุช  (  Tananuch  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์

ธนานาฏ  (  Tananat  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์

ธนาธาร  (  Tanatan  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ธนา (  Tana  )    แปลว่า  ทรัพย์  , เงินตรา

ธน   (  Tana  )    แปลว่า   ทรัพย์  ,  เงินตรา

ธนกร  (  Tanakorn  )   แปลว่า   ผู้ทำเงินตรา   ผู้สร้างทรัพย์

ธนกรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด

ธนกานต์ (  Tanakan  )    แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันเป็นที่รัก

ธนกาญจน์  (  Tanakan  )   แปลว่า   ผู้มีทรัพย์สินเงินทอง   ,  ผู้มีทรัพย์สมบัติ

ธนกฤตย์  (  Tanakrit  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และคำสรรเสริญ

ธนไกร (  Tanakrai  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์มาก ,   ผู้มีเงินตรามาก

ธนเขต  (  Tanakhet  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์สินที่ดิน

ธนเขตต์  (  Tanakhet  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์สินที่ดิน

ธนคม  (  Tanakom  )    แปลว่า   ผู้มีความเฉียบแหลมเป็นทรัพย์

ธนจรัส   (  Tanajaras  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์อันรุ่งเรือง

ธนชนก (  Tanachanok  )    แปลว่า  ผู้เป็นทรัพย์แห่งพ่อ

ธนชัย  (  Tanachai  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และชัยชนะ

ธนไชย  (  Tanachai  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์ที่เจริญกว่า

ธนโชติ  (  Tanachot  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันรุ่งเรือง

ธนณัฐ (  Tananat  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์

ธนณัฏฐ์   (  Tananat  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์

ธนเดช (  Tanadech  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง    ผู้มีทรัพย์อันสุกใส

ธนเดชน์  (  Tanadech  )    แปลว่า   ผู้มีลูกศรเป็นทรัพย์

ธนธร  (  Tanatorn  )    แปลว่า   ผู้รักษาทรัพย์

ธนพงศ์  (  Tanapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนพงษ์  (  Tanapong  )     แปลว่า   เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนวงศ์ (  Tanawong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนวงษ์ (  Tanawong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนยศ  (  Tanayos  )   แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และความดี

ธนเกียรติ (  Tanakiat  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง

ธนเกียรติ์  (  Tanakiat  )   แปลว่า     ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง

ธนพัฒน์   (  Tanapat  )   แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และความเจริญ

ธนวัฒน์  (  Tanawat  )    แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และความเจริญ

ธนภัทร์ (  Tanapat  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และเจริญ

ธนภัส  (  Tanapas  )   แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันรุ่งเรือง

ธนภัสร์  (  Tanapas  )   แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันรุ่งเรือง

ธนลักษณ์ (  Tanalak  )    แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันมีทรัพย์ดี

ธนพร  (  Tanaporn  )   แปลว่า   ผู้มีทรัพย์นำสุขมาให้

ธนพล (  Tanapong  )    แปลว่า   ผู้มีกำลังทรัพย์  ,  ผู้มีกำลังเงินตรา

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )    แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์

ธนพิชญ์ (  Tanpich  )     แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์

ธนพิทย์  (  Tanatip  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์

ธนวิทย์  (  Tanawit  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์

ธนศักร (  Tanasak  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์ และอำนาจ

ธนศักดิ์ (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และอำนาจ  ,  ผู้มีความสามารถและมีเงินตรา

ธนสิทธิ์  (  Tanasit  )     แปลว่า   ผู้มีทรัพย์และความร่ำรวย ,  ผู้มีทรัพย์ที่มีความสุข

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ