ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

          ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกัยดวงดาว   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย

 ดังนี้    อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  

ดาว  (  Dao  )    แปลว่า   ดวงดาว    มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

ดวงดาว (  Duongdao  )    แปลว่า   ดาว

ดาริกา (  Darika  )     แปลว่า   ดาว   ดวงดาว

ดาริการัตน์  (  Darikarat  )    แปลว่า   ดาวแก้ว ,   ดาวเพชร

ดุจดาว   (  Dujdao  )   แปลว่า    คล้ายดาว  ,  ปานดาว ,  เหมือนดาว

ดุจดาริกา (  Dujdarika  )    แปลว่า   คล้ายดาว ,   ปานดาว  ,  เหมือนดาว

ดุจดารา (  Dujdara  )     แปลว่า   คล้ายดาว ,  ปานดาว ,   เหมือนดาว

ดารา (  Dara  )    แปลว่า   ดาว  ,  ดวงดาว

ดารามณี  (  Daramanee  )   แปลว่า   เพชรแห่งดวงดาว ,  ดาวแก้ว

ดารารัตน์  (  Dararat  )    แปลว่า   เพชรแห่งดาว  ,  ดาวแก้ว

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับรูปดาว

เพ็ญดารา (  Pendara  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยดาว

ดาราพรรณ  (  Darapan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว

ดาราวรรณ  (  Darawan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว

ดาราพันธุ์  (  Darapan  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดาว

วิมลดารา (  Wimoldara  )    แปลว่า   ดาวงาม

พิมลดารา  (  Pimoldara  )    แปลว่า   ดาวงาม

ดาราวลี (  Darawalee  )     แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายดาว

ดาราวดี  (  Darawadee  )  แปลว่า  ดาว

ดาราภัส  (  Darapas  )    แปลว่า   แสงดาว

ดาราพร (  Daraporn  )    แปลว่า    ดาวนำสุขมาให้

วิไลดารา  (  Wilaidara  )    แปลว่า   ดาวงาม

พิไลดารา  (  Pilaidara  )    แปลว่า   ดาวงาม

กัตติกา  (  Kattika  )    แปลว่า    ดาวลูกไก่

กฤติกา  (  Krittika  )    แปลว่า   หมู่ดาวลูกไก่มีดาว 6 ดวง

เรวดี  (  Rewadee  )    แปลว่า   ชื่อดาวฤกษ์ที่  27 

ทิพา  (  Tipa  )   แปลว่า   กลางวัน  วัน

ทิวาพร  (  Tiwaporn  )   แปลว่า   วันที่นำสุขมาให้

ทิพาพร   (  Tipaporn  )     แปลว่า   วันที่นำสุขมาให้

ทิวาภรณ์ (  Tiwaporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับแห่งวัน

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับแห่งวัน

ราตรี  (  Ratree  )    แปลว่า   กลางคืน    ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

รัชนี   (  Ratchanee  )    แปลว่า   กลางคืน  ,  มืด ,  ค่ำ

นิสา (  Nisa  )    แปลว่า   กลางคืน ,    มิด ,   ค่ำ

นิศา (  Nisa  )    แปลว่า  กลางคืน ,   มืดค่ำ

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )   แปลว่า   ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัตติกาล (  rattikan  )   แปลว่า  เวลากลางคืน   มืด  ค่ำ

รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

รัชนีกานด์ (  Ratchaneekan  )    แปลว่า   ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

ศศินา  (Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

   ชื่อผู้ชาย  

ทิวา  (  Tiwa  )    แปลว่า   กลางวัน    วัน

ทิวากร   (  Tiwakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  พระจันทร์

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ตะวัน

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "