ประเทืองแปลว่าอะไร

   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  แสงสว่าง  ,   รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ประภา  ( Prapa)   แปลว่า  แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ

ประภาภรณ์  ( Prapaporn )  แปลว่า   ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภาพร  ( Prapaporn )   แปลว่า   แสงสว่างนำสุขมาให้

ประภัสสรา  ( Prapassara  )   แปลว่า   สีเลื่อมๆพรายๆ  ,  แสงพราวๆเหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น

ประกาย ( Prakie ) แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป ,  แสงที่กระจายออกไป   , ดาว

ผกาย  ( Phakie )   แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป  ,  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว

ประกายเพชร   (  Prakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป

ผกายเพชร   (  Phakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป

ประกายทอง  (  Prakietong )   แปลว่า   แสงทองที่กระจายออกไป

ธัญญา  (  Tanya )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,  ดี ,  มั่งมี

ธัญญาภรณ์   ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ธัญญาพร  ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองนำสุขมาให้

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )   แปลว่า   ลักษณะควรสงวน  , มีลักษณะดี

ผกายทอง ( Phakietong )   แปลว่า   แสงทองที่กระจายออกไป

ประกายดาว  (  Prakiedao )   แปลว่า  แสงดาวที่กระจายออกไป

ผกายดาว  ( Phakiedao )   แปลว่า   แสงดาวที่กระจายออกไป

ประกายพรึก  (  Prakiepruk )   แปลว่า   ดาวพระศุกร์ ขึ้นเวลาเช้ามืด

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว   มีแสงวับๆ วาบๆ

แพรวพรรณ (  Praeopan  )   แปลว่า    มีความงามแวววาว

พรรณราย ( Pannarie )  แปลว่า  สีพรายๆ  สีเลื่อมระยับ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คนส่วนมากมักเข้าใจว่า ประเทือง คือ ผู้ชายที่ชอบแต่งตัว  เป็นผู้หญิง  แต่ อันที่จริง

ประเทือง ( Pratuang)  แปลว่า   ทำให้กระเตื้องขึ้น ,  พยุง  ,  ทำให้ดีขึ้น   , รุ่งเรือง

ประทีป ( Prateep )   แปลว่า  ตะเกียง , โคม  , ไฟที่มีเปลวสว่าง  ,ไฟตะเกียง  , ไฟเทียน

ประภากร  (Prapagorn )  แปลว่า   ผู้ทำแสงสว่าง  คือ  พระอาทิตย์ ,  พระจันทร์  ,  ไฟ

ประภาส  (  Prapas )   แปลว่า   แสงสว่าง

ประภัสสร (Prapassorn )  แปลว่า   สีเลื่อมๆพรายๆ   แสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น

ประพฤทธิ์   (  Praprud  )   แปลว่า   เจริญ  ,  โต   , ใหญ่  ,  รุ่งเรือง ,  งอกงาม

ธัญ  (  Tanya  )   แปลว่า  ควรสงวน  ,  รุ่งเรือง ,  มั่งมี ,  ดี  , เลิศ ,  มีโชค  ,  สบาย ,  ร่าเริง ,  สำราญ

ธัญเขต  (  Tanyakhet  )   แปลว่า  เขตข้าว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ